AGL-'plat'form
Platformisten zijn geen conformisten

Welkom bij de werkgroep AGL. Wij willen iets doen wat anderen willen tegenhouden: een Algemeen Geschreven Limburgs .

Zo hebben we dit Limburghuis en de Dialectwerkplaats ook maar geopend omdat we het beu waren dat goede ideeën (al van 14 jaar geleden!) hier in Limburg onder de humus van het bronsgroen eikenhout blijven rotten tot ze week en muf genoeg zijn om cultuursubsidie te krijgen.

Wij gaan ons initiatief uitbreiden en daarvoor willen wij geen draagvlak maar een platform. Want een platform dat staat toch een beetje hoger dan het maaiveld van het politieke draagvlak voor taalcultuur.

Platformisten zijn geen conformisten. Wij hebben liever lastige mensen met gezonde en gegronde kritiek, want wij willen dit project van het Algemeen Geschreven Limburgs niet afkondigen vanuit een ivoren toren. Wij willen het beter en slagvaardiger maken, foutjes en inconsistenties eruit wegpoetsen, kortom een taalcultuur in gang zetten waarover serieus gedebatteerd is.

Steun ons en word lid van het AGL-PLATform.

Stort uw bijdrage rekeningnummer
13.13.80.079 (Rabobank)
van de Werkgroep AGL te Maastricht.

(jaarbijdragen)
(1) 16 euro (gewoon lid1)
(2) 25 euro (steunend lid2)
(3) 34 euro of meer (begunstiger3)

Uw adresgegevens blijven geheim en worden niet aan derden doorgegeven.

(1) Gewoon lid met recht op alle gratis downloads, inspraak en stemrecht in de Algemene Vergadering
(2) Lid met recht op de gereserveerde downloads (Uitgebreid Woordenboek van het AGL, Limburgs Spreekwoordenboek, e.a. in voorbereiding)
Inspraak en stemrecht in de Algemene Ledenvergadering
(3) Rechten zoals onder (2) maar u ontvangt als welkomstgeschenk het 640 pagina's tellende woordenboek 'de Taal van de Maas' van Paul Prikken (winkelprijs 33,80 euro)

Stort uw bijdrage en mail ons uw gegevens:
info@limburghuis.nl