02 01 2000 Bron: Limburgs Dagblad

Limburgs Dagblad onderdeel van MGL 

Heerlen - De lezer zal er niet veel van merken, maar de BV Limburgs Dagblad maakt sinds gisteren officieel deel uit van de nieuw opgerichte Media Groep Limburg, waarin ook Dagblad de Limburger (DDL) een plaats heeft gevonden. Toch is er achter de schermen heel veel veranderd. De oorzaak van deze wijziging ligt, zoals al eerder beschreven, in de overname van DDL door De Telegraaf, waar de Nma in mei toestemming voor gaf. 

De Nma, de Nederlandse mededingingsautoriteit, heeft aan deze overname een aantal voorwaarden verbonden. Zo dienden de beide dagbladen zelfstandig naast elkaar te blijven voortbestaan en bovendien moesten de huis-aan-huisbladen van de kranten in andere handen komen. De bladen van Dagblad De Limburger, verenigd in de Limburger Weekblad Pers (LWP) zijn inmiddels verkocht aan de Aachener Verlagsgesellschaft. LD-dochter Trompetter ressorteert vanaf 1 januari rechtstreeks onder De Telegraaf.
Beide dagbladen blijven dus, mede onder druk van de Nma, met elkaar concurreren op het gebied van nieuws. De kranten behouden daarom ook zelfstandige redacties en beide een aparte afdeling voor oplageontwikkeling. De hoofdredacteuren worden tevens directeuren van de bv's en zijn zo zelf verantwoordelijk voor de oplage.
Alle andere onderdelen, die voorheen nog deel uitmaakten van LD of DDL (drukkerijen, advertentieafdelingen, stafdiensten) worden ofwel een bv binnen Media Groep Limburg (Nieuwsdruk BV, BV Limburgse Dagbladen Combinatie, I-Media BV) of gaan naar de staf van MGL (personeelszaken, algemene zaken, administratie, systeemontwikkeling (ict) etc).
Deze tamelijk ingewikkelde operatie heeft slechts iets meer dan een halfjaar gevergd en is tot stand gekomen zonder gedwongen ontslagen en met instemming van ondernemingsraden en vakbonden.
Het hoofdkantoor van MGL wordt voorlopig gevestigd in de huidige LD-gebouwen in Heerlen, In de Cramer 37. Vestigingsplaats voor BV Dagblad De Limburger en de BV Limburgse Dagbladen Combinatie (advertenties voor beide kranten) is/wordt het huidige DDL-kantoor in Maastricht-Randwijck. Vermoedelijk omstreeks 1 april 2002 wordt een nieuw hoofdkantoor betrokken in Sittard, tussen het kantoor van DSM en De Geerhorst. Ook de redacties van beide kranten, met uitzondering van de regioredacties, alle stafafdelingen en de andere bv's, behalve Nieuwsdruk BV, zullen daar dan heen verhuizen. De drukkerijen blijven in Heerlen en Maastricht (deze laatste tot de sluitingsdatum in 2003).