11 10 2002 Dagblad De Limburger

De uit Maasniel afkomstige journalist en dialectdichter Wim Kuipers (1939) heeft een nieuw gedicht van lange adem geschreven. Hij gaf het de titel Kaoleries. Kaoleries: gefluisterd vuurwerk van dichter Wim Kuipers

door Bert Hammes

Kaoleries: gefluisterd vuurwerk van dichter Wim Kuipers

ROERMOND - Het nieuwste dialectgedicht Kaoleries van Wim Kuipers is geen gedicht dat je in een verloren uurtje even leest, in je opneemt, begrijpt en verwerkt. Het lezen van Kuipers werk vergt meer van de lezer. Hij moet niet alleen het dialect goed verstaan en begrijpen, maar hij moet ook proberen om de samenhang ervan te bevatten.

Juist dat laatste zal voor menigeen een hele moeilijke opgave zijn. Want de ruim zevenhonderd verzen, waarin Kuipers het verhaal vertelt van een dichter die in de gevangenis belandt omdat bij diens huis een lijk wordt aangetroffen, zijn niet gemakkelijk te doorgronden. Gelukkig helpt de auteur de lezer een eindje op weg door zelf in de bundel enkele tips te geven hoe Kaoleries gelezen kan worden. En voor degenen die er desondanks niet in slagen om de Kuipersiaanse verzen te doorgronden, heeft de auteur zijn nieuwste werk op een cd ingesproken die bij de dichtbundel wordt geleverd. Behalve Kaoleries is op die cd ook zijn eerste grote gedicht Neel te beluisteren. De tekst van dat in 1992 met de Groot-Limburgse Veldeke dialectprijs bekroonde gedicht is ook opgenomen in de bundel.

Dialectdeskundige professor Joep Leerssen is zeer onder de indruk van Kuipers nieuweling. Hij vergelijkt diens taalkunst met het werk van internationaal bekende dichters als Yehuda Amichai, Paul Muldoon of Derek Walcott. Leerssen merkt daarbij op dat het geen inhoudelijke vergelijking is maar meer een indicatie om aan te geven hoe groot zijn waardering voor Kuipers' werk is. De poŽzie van Kuipers is volgens Leerssen met niets te vergelijken en kan alleen met metaforen worden beschreven. "De lezer moet het gedicht woord voor woord proeven, soms aftasten, gissen, actief met de dichter meelezen. En die dichter vormt niet altijd een even gemakkelijk gezelschap', stelt Leerssen vast. Het geheim en de unieke kracht van Kuipers is volgens Leerssen dat zijn monologen een uitbundige waterval zijn. "Gefluisterd vuurwerk, zot gemurmel, een genot van assonantie en associatie, lyrisch en energiek onder de serieuze en vaak sombere thematiek. Dat is wat van Kuipers een hele grote dichter maakt.'

Kaoleries wordt uitgegeven door uitgeverij TIC in de reeks Limburgse Literaire Lijst (LiLILi)
http://www.uitgeverijtic.nl/