woensdag 03 01 2001

Mediafusie in Limburg

Limburgs Dagblad en Dagblad De Limburger
samen in Mediagroep Limburg

De beide Limburgse kranten, het Limburgs Dagblad (LD) en Dagblad De Limburger zitten sedert 1 januari van dit jaar officieel onder één paraplu: Mediagroep Limburg BV (MGL). Deze groep heeft ook een dikke vinger (45%) in de pap bij de Limburgse regionale omroep, L1 Radio & Televisie.

Het is de bedoeling dat beide kranten, althans de redacties, onafhankelijk van elkaar blijven bestaan. Het Limburgs Dagblad vindt zijn oorsprong in de Oostelijke Mijnstreek (Heerlen, Kerkrade) en heeft daar traditioneel een sterke positie. Dagblad De Limburger is sterk verankerd in Maastricht maar heeft ook sedert de overname van het dagblad van Noord-Limburg een sterke positie in Noord-Limburg (Venlo).

Hoewel regionaal gericht, zijn beide kranten zeer behoorlijke media, ook voor binnenlands, buitenlands en algemeen nieuws. In vergelijking met andere Nederlandse regionale en provinciale dagbladen in Nederland zijn het kranten die een zeer goed niveau handhaven. Mede door de redactionele concurrentie tussen beide dagbladen is Limburg een provincie waarin de dagbladinformatie zeker pluriform en ook van politieke invloed is.

Bij de redacties bestaat dan ook de vrees dat op termijn de commerciële belangen de doorslag gaan geven en dat Limburg er op den duur slechts één dagblad aan overhoudt. Vooral het kleinere Limburgs Dagblad zou daarvan het slachtoffer kunnen worden.  

Op termijn gaan beide kranten zich vestigen in Sittard. Er is sprake van dat die stad ook de vestigingsplaats zou worden van L1 Radio & Televisie.

Weekbladen verkocht

De bladen van de Limburger Weekbladpers (LWP) zijn verkocht aan de Duitse uitgever AVG: Aachener Verlagsgesellschaft. De verkoop was noodzakelijk na de overname van Dagblad De Limburger door de Telegraaf. Zou dat concern ook de weekbladen van LWP krijgen, dan had het een veel te groot aandeel op de markt van week- en huis-aan-huisbladen. De Trompetter namelijk, vroeger onderdeel van Telegraafdochter Limburgs Dagblad, heeft een oplage van meer dan 900.000.

De Trompetter wordt nu een zelfdstandig onderdeel van de Media Groep Limburg, naast Limburgs Dagblad en Dagblad De Limburger.

Met de bladen van LWP erbij komt de Akense uitgever op bijna anderhalf miljoen exemplaren per week. AVG geeft tevens de Aachener Zeitung uit.

Meer over het nieuwe medialandschap in Limburg vindt u in ons archief: Limburgs Dagblad onderdeel van MGL.