Dagblad De Limburger 04 04 2001

Lijmpoging voor Limburghuis begint verkeerd'

SITTARD Thijs Wöltgens rookt vandaag de vredespijp met de verkeerde gesprekspartners. De PvdA'er probeert de betrokkenen bij het Limburghuis op één lijn te krijgen, maar kiest de verkeerde partners. Door uitgerekend Veldeke, Sociaal Historisch Centrum en het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (LGOG) uit te nodigen, beloont hij die drie voor hun verstarrende dorpsgekrakeel' en gevreigel'.

Dat vindt tenminste Paul Prikken, die samen met Wim Kuipers de werkgroep Algemeen Geschreven Limburgs (AGL) vormt en een dialectwerkplaats' onder de naam Limburghuis op internet beheert. De provincie wil al jaren enkele miljoenen steken in een (echt) Limburghuis, een archief annex ontmoetingspunt waar mensen terechtkunnen die alles over het Limburgs willen weten. Maar de drie partijen die zouden moeten samenwerken in het project liggen met elkaar overhoop, laatst nog over de aanstelling van een streektaalfunctionaris. Dat werd Pierre Bakkes, afkomstig uit het kamp' van Veldeke,
Lé Giesen, voorzitter van Veldeke, bestrijdt dat met klem de verkeerde vertegenwoordigers aan de onderhandelingstafel plaatsnemen. "Er is een zakelijk conflict tussen de drie partijen geweest, maar ik heb er alle vertrouwen in dat we met Wöltgens afspraken kunnen maken over hechtere samenwerking. Het pijnpunt was lange tijd dat het Sociaal Historisch Centrum, dat veel archieven beheert, niet wist waaraan het toe was. Maar nu het Sociaal Historisch Centrum en het Rijksarchief nader tot elkaar zijn gekomen, is een voorname hindernis uit de weg geruimd. We kunnen nu eindelijk concreet zaken gaan doen.'
Volgens Prikken is het onterecht dat partijen, die al zo lang ruzie maken en zo de komst van het Limburghuis vertraagden, worden beloond' met een plek aan de onderhandelingstafel. Tegelijkertijd bleven groepen die nooit om subsidie vroegen maar wel met initiatieven kwamen buiten beeld. "Als ze in plaats van ruzie te maken het karige cultuurbeleid van de provincie tot grotere gulheid hadden aangezet was dat Limburghuis er al lang geweest. Dan was de koek ook groot genoeg geweest, zodat alle betrokkenen in het culturele veld een stukje van die Limburgse vlaai konden krijgen', schrijft Prikken in een open brief aan Wöltgens.
Prikken doelt daarmee niet alleen op zijn eigen werkgroep AGL, die onder meer een taalwerkplaats en Limburgs woordenboek op internet zette. Hij verwijst ook naar PNL-politicus Peter Boudewijn, die pleitte voor een Limburgs Huis der Letteren. En naar theatermaker Ger Bertholet en oud-directeur Cees van Herkhuizen van het Geleense Kreatief Centrum, die een dialectwerkplaats wilden opzetten. En op de Stichting DOL, die een Limburgs Centrum wilde opzetten om de eigen streektaal te bevorderen. Allemaal initiatieven die bij de provincie tegen een dijk van onbegrip en onwil te pletter liepen, stelt Prikken.
Thijs Wöltgens kon gisteren geen commentaar geven.