Het Limburgs staat weer nergens, of liever: het staat in zijn hemd. Doet niet mee, mag niet meedoen, is er zelfs niet voor het decorum. Wim Kuipers kan daar 'konijnsgiftig' over worden...

04 06 2001 Wim Kuipers

Waar blijft/staat ons Limburgs?

Volgende week dinsdag - 12 juni - is er in Amsterdam een symposium getiteld: Taal of tongval. Dat gaat over: taalwetenschap en streektaalbeleid. Vrij vertaald: wat moeten we met al dat gedoe van die Saksen en zo?
De eerste spreker is de Belgische Limburger Koen Jaspaert, de baas (helaas) van de Nederlandse Taalunie, die zich - jaren later - verzet heeft tegen de erkenning van het Limburgs.
Er wordt verder gewetenschapt over het Nedersaksisch, het Fries, en prof. dr Guus Extra van de Katholieke Universiteit Brabant (Tilburg) heeft het over allochtone minderheidstalen - lees: het Turks in Nederland.
Het zal geen (of toch wel?) verbazing wekken dat de grootste minderheids- of streektaal in de Nederlanden - het Limburgs - niet ter sprake komt.

Waarom mag het Limburgs niet meedoen?

Omdat de Universiteit Maastricht daar niets aan doet? Ter verduidelijking: het Fries wordt in Amsterdam behartigd door de Universiteit van Amsterdam, de Groningse universiteit heeft zich het Nedersaksisch aangetrokken, en Tilburg bemoeit zich met de talen van inwijkelingen.
Of stelt de vereniging Veldeke - gesteund door de universiteiten van Leuven en Nijmegen - toch niets voor in den lande?

Laatste vragen: was de provincie Limburg op de hoogte van dit symposium? Is de Raod voor het Limburgs geraadpleegd? Zo nee, waarom niet?

Als u zich desondanks op de hoogte wilt stellen, kunt u zich alsnog aanmelden bij Astrid Verburg, tel. 020 - 462.85.39. Meer info op www.meertens.knaw.nl.