09 01 2002 Persbericht Provincie Limburg

Veel Interesse voor Limburgs dialect

De interesse voor een onderzoek naar het spreken van het Limburgs dialect is groot. Dat blijkt uit de response op de enquête van de Provincie Limburg in samenwerking met de Katholieke Universiteit Leuven. Sinds de start van het onderzoek hebben bijna achthonderd mensen gereageerd. De enquête kan nog tot en met maart 2002 via de website van de Provincie Limburg (www.limburg.nl) worden ingevuld. De enquête is ook via openbare bibliotheken of bij de afdeling Cultuur en Sociale Ontwikkeling van de Provincie Limburg op te vragen.

Streektaalfunctionaris Pierre Bakkes: "Met deze enquête krijgen we een goed inzicht in hoe mensen over Limburg en het Limburgs dialect denken. Het aardige is bovendien dat een soortgelijke enquête op dit moment ook in Belgisch Limburg wordt uitgevoerd. De uitkomsten kunnen dus straks met elkaar vergeleken worden." Over de reacties die tot nog toe zijn binnengekomen wil Pierre Bakkes nog niet veel kwijt. "Dat zou een momentopname zijn. Wat wel opvalt is dat met name hoger opgeleide mannen tussen de 35-45 jaar reageren. Ik zou graag jongeren, vrouwen en senioren willen oproepen te reageren. Wij zijn overigens niet alleen geïnteresseerd in de mening van mensen die het Limburgs een warm hart toedragen, ook andere geluiden horen wij graag." De uitkomsten van het onderzoek zijn medio deze zomer bekend. Het onderzoeksresultaat zal door de Provincie Limburg gebruikt worden voor het ontwikkelen van toekomstig beleid.