maandag 09 07 2001: Citaat van de week.
"Via een krachtenbundeling in een helder gestructureerd en strak gecoördineerd project wenst de provincie Limburg concrete resultaten te bekomen. Ten eerste willen we de Limburgse bevolking blijven sensibiliseren over de culturele en identiteitsbepalende waarde van de traditionele dialecten." Jean-Paul Lavigne, Gedeputeerde van Cultuur van de Belgische provincie Limburg in een persbericht over de nieuwe dialectcampagne.
Punt 2 en 3 hebben we niet begrepen, wel (een beetje): "Ten vierde levert het project nuttige beleidsparameters op voor het provinciaal streektaalbeleid in Limburg."
Nuttig zou zijn ambtelijke plannen in gewoon Limburgs op te schrijven. Dat kan heel goed.