Dagblad de Limburger 11 08 2001 (lezersbrief)

Keurig

Marleen en Tim dromen van profloopbaan (4/8)
In bovengenoemd artikel tref ik de volzin aan: "Wie de in Roermond geboren maar al jaren in Posterholt woonachtige Tim goed kent, weet dat hij een keurig opgevoede jongen is. Zo spreekt de tiener altijd algemeen beschaafd Nederlands...' Hier wordt door uw verslaggever Rob Hendriks duidelijk gesuggereerd dat een goede opvoeding en het spreken van ABN noodzakelijkerwijze bij elkaar horen. Wat is het verschil in opvoeding als iemand de Limburgse taal of de Nederlandse (Hollandse) taal spreekt? Foei, Dagblad De Limburger!
In hetzelfde artikel: 'Hij is klein, maar pienter.' Waar komt dat 'maar' vandaan? Dat suggereert dat er een tegenstelling zou zijn tussen een kleine lichaamslengte en intelligentie. Niet zo'n heel pientere zin!

H. Geraeds, Posterholt

zaterdag, 11 augustus 2001