12 12 2000 Dagblad De Limburger (Opinie)

Limburghuis in Den Haag

Door Camiel Eurlings, Maria van der Hoeven en Theo Stroeken

Geachte collega's Timmermans en Weekers,
In de Limburger van zaterdag 2 december hebben jullie een interessant betoog gehouden over het in jullie ogen gebrek aan een succesvolle Limburgse lobby in Den Haag. Daarbij richten jullie je pijlen vooral op het college van gedeputeerde staten. Deze zouden onderling verdeeld zijn en het helemaal verkeerd doen door steeds het CDA als primaire bondgenoot te zoeken, terwijl deze partij in de Tweede Kamer oppositie-partij is en in jullie ogen dus' niets klaar maakt.
Graag nemen we de door jullie in de ring gegooide handschoen op. Laten we beginnen met te zeggen dat samenwerking en verbreding van de specifiek Limburgse belangenbehartiging in Den Haag (en waarom niet ook Brussel?) zeker nodig is. Voor een effectieve lobby moeten daarom vele wegen bewandeld worden.

De Kamer speelt daarin een belangrijke rol, maar zeker ook maatschappelijke organisaties, de ambtenaren op ministeries en bewindslieden zelf. Kamerleden zijn slechts een onderdeel van het totale lobbycircuit en daar moeten dus niet alle pijlen op gericht worden. Dat het CDA steeds als primaire bondgenoot in de arm zou worden genomen door GS lijkt ons te veel eer voor onze partij. Natuurlijk is het zo dat het CDA graag bondgenoot van Limburg wil zijn. Limburg en het CDA horen bij elkaar. Maar: met alleen het CDA als bondgenoot redt je het doorgaans inderdaad niet.

Als Paars anders beslist delven we het onderspit. De 'mislukte' lobby's vanuit Limburg liggen dus veel eerder aan het gebrek voor de ontvankelijkheid van het kabinet en de Paarse fracties voor goede argumenten. Dat Limburgse gedeputeerden van niet CDA-huize bij hun partijgenoten in Den Haag weinig of geen gehoor vinden zegt eerder iets over Paars dan dat het iets zegt over het CDA, of over de gedeputeerden.

Het gaat goed met Limburg. Gelukkig. We zijn dus niet zielig, wat niet wegneemt dat het allemaal nog beter kan. Waar blijft bijvoorbeeld het contract met het Zuiden? Er liggen uitgewerkte voorstellen vanuit een alliantie van de drie zuidelijke provincies. Er ligt zelfs een motie De Cloe op dit punt. Maar het zal er deze kabinetsperiode niet van komen, zo heeft het kabinet al laten weten. Veel meer iets voor een nieuw kabinet, zo vindt men. Timmermans en Weekers weten hun Paarse bewindslieden op dit punt blijkbaar niet tot spoed te manen. We willen hier graag nog eens het pleidooi herhalen voor een continue aanwezigheid van Limburg in Den Haag. Vergelijkbaar met die welke de provincie Overijssel en de drie Noordelijke provincies momenteel hebben. Een 'Limburghuis' in Den Haag is er helaas nog steeds niet. Een eensgezind Limburgs geluid voor het hele Haagse circuit is geen overbodige luxe. PvdA en VVD voelden in het verleden niets voor zo'n Limburghuis, misschien inmiddels wel?

C. Eurlings, M. van der Hoeven en Th. Stroeken zijn lid van de Tweede Kamer voor het CDA.