14 07 2001 Dagblad De Limburger (Opinie)
Reactie van Herman Crompvoets op 'Limburgs woordenboek onbruikbaar (06/07/01)'

In bovengenoemd artikel gaat F. Zinken van de Statenfractie van de Partij Nieuw Limburg te keer tegen het Woordenboek van de Limburgse Dialecten (WLD), dat aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen sinds decennia gemaakt wordt. Twee kwalificaties springen eruit. Zinken noemt het woordenboek pure geldverspilling' en onbruikbaar'. Wat de onbruikbaarheid' betreft het volgende. Het WLD is vanaf het begin opgezet als een wetenschappelijk project met een wetenschappelijke, fonetische spelling. In het begin van de jaren zestig vond Limburg het prachtig dat de universiteit van Nijmegen het project op zich nam. Kritiek op opzet en methodiek was er niet. Integendeel, duizenden Limburgers hebben nauwgezet en enthousiast de talloze vragenlijsten van de Nijmeegse Centrale voor Dialect- en Naamkunde (NCDN) ingevuld. Hierdoor is het WLD een echt Limburgs woordenboek geworden. Waar waren de Zinkens' toen? Achteraf kritiek geven is het meest gemakkelijke. Het WLD is bedoeld als fundamentele wetenschap en het is van groot taalkundig, cultuurhistorisch, etymologisch en historisch belang. Zinken heeft volstrekt ongelijk, wanneer hij het WLD als onbruikbaar' bestempelt. Het is onbruikbaar voor wie het niet goed wil lezen en niet goed wil begrijpen. Zelf ben ik zeventien jaren redacteur geweest van het WLD. Met de kwalificatie pure geldverspilling' suggereert Zinken dat ik al die jaren verspillend en zinloos ben bezig geweest. Deze suggestie vind ik onterecht en zelfs krenkend. Als de redacteuren van het WLD in Nijmegen in de afgelopen decennia naast hun redactiewerk zich niet landelijk en grensoverschrijdend hadden ingezet om Limburg wetenschappelijk-dialectologisch te vertegenwoordigen, was Limburg in vele opzichten een witte vlek gebleven. Bijna al dit bijkomende werk moest in de vrije tijd gebeuren. En van Limburgse kant was er geen hulp. Als je het werk aan het WLD en deelneming aan landelijke en internationale dialectologische circuits als pure geldverspilling' en als onbruikbaar' kwalificeert, vraag ik mij af, waar men in Limburg op dit moment mee bezig is. Ik denk dat mensen als Zinken spijkers op laag water aan het zoeken zijn en dat zij met onjuiste en beledigende argumenten vliegen af zitten te vangen.

Herman Crompvoets, Meijel
(oud-redacteur WLD)

zaterdag, 14 juli 2001