Dagblad De Limburger 15 03 2001

Wöltgens bemiddelt tussen ruziënde partijen Limburghuis

MAASTRICHT - Bestuursvoorzitter T. Wöltgens van de Open Universiteit in Heerlen doet woensdag 4 april een ultieme poging de partijen die onderdak moeten krijgen in het zogenaamde Limburghuis, eindelijk op één lijn te krijgen.

Over de komst van dat Limburghuis, een centrale vestiging met professionele ondersteuning voor het Sociaal Historisch Centrum, de Vereniging Veldeke en het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap wordt inmiddels al jaar gepraat. "Als we er nu uitkomen, loop ik de Maas in", zo verzuchtte gisteren L. Giesen van Veldeke.

De organisatie binnen het Limburghuis en de verdeling van gelden over de drie partijen vormen tot nu toe de belangrijkste knelpunten. Het grootste deel van het budget zou gaan naar het beheer van het archief van het Sociaal Historisch Centrum, dat de gesubsidieerd wordt door de Universiteit Maastricht. Op verzoek van de universiteit wordt op dit moment bekeken of niet ook het Rijksarchief bij de opzet van het Limburghuis kan worden betrokken door beheer van een groot deel de archieven van het Sociaal Historisch Centrum over nemen. Daardoor ontstaat veel extra financiële ruimte. Het Limburghuis krijgt straks een jaarlijks budget dat volgens verantwoordelijk gedeputeerde M. Eurlings (CDA, Cultuur) schommelt tussen de twee en drie miljoen gulden. Eurlings hoopt dat de drie partijen volgende maand besluiten snel aan de slag te gaan. "Al werkende ontstaat dan wel de juiste organisatievorm. Als je de opzet van het Limburghuis tot in detail wilt uittekenen, zijn we nog wel een paar jaar bezig", benadrukt de gedeputeerde.

Zoals het er nu uitziet, wordt Maastricht de hoofdvestiging van het Limburghuis met mogelijk een steunpunt elders in de provincie. Of Venlo dat steunpunt krijgt, ligt nog niet vast.

Lees over dit onderwerp ook in ons archief:

10 12 1999 Limburghuis -Een Limburghuis in Venlo of Maastricht?
Waar komt het huis...
29 10 1998 Limburghuis - Komen er twee limburghuizen?
Komen er twee...