dinsdag 16 01 2001 Dagblad de Limburger

Ophef over benoeming dialectfunctionaris

Door Peet Adams

MAASTRICHT - De voordracht van Roermondenaar Pierre Bakkes als nieuwe Limburgse streektaalfunctionaris ademt de lucht van achterkamertjespolitiek.

Dat concludeerden nagenoeg alle fracties tijdens de vergadering van de Statencommissie Welzijn, Zorg en Cultuur vorige week. De commissie ging niet akkoord met het voorstel van verantwoordelijk gedeputeerde M. Eurlings (CDA) om de streektaalfunctionaris te benoemen en een adviescommissie voor de Limburgse taal "de Raod veur 't Limburgs" in te stellen. Alle fracties eisen meer helderheid over de benoemingsprocedures. Het is dan ook maar de vraag of Bakkes op korte termijn benoemd zal worden om voor een periode van drie jaar de belangstelling voor het dialect in Limburg verder aan te wakkeren. De slordige procedure zou er wel eens toe kunnen leiden dat de vacature voor een streektaalfunctionaris opnieuw opengesteld moet worden.

De voordracht van Bakkes vloeit voort uit een oproep in het blad van dialectvereniging Veldeke, dat slechts een beperkte oplage heeft en alleen onder de leden wordt verspreid. Provinciale Staten, zijn op geen enkele manier betrokken bij die voordracht en werden zelfs niet op de hoogte gesteld van het feit dat de adviescommissie voor het Limburgs ook al bemand is.

Die aanpak in kleine kring heeft ook weer kwaad bloed gezet bij de twee andere Limburgse dialectgroepen: de stichting Dialect en Cultuuronderwijs Limburg (DOL) en de werkgroep Algemeen Geschreven Limburgs (AGL). Zij roepen dat Veldeke op alle mogelijke manieren bevoordeeld wordt. De DOL beschuldigt de provincie inmiddels van "ondemocratisch handelen".

De kritiek van de fracties over de procedure was soms vernietigend. De PvdA: "Dit heeft de schijn van partijdigheid. Iedereen had moeten kunnen solliciteren op de vacature van streektaalfunctionaris via een advertentie in de dagbladen." GroenLinks: "Dit is niet zuiver." De SP: "Een voorgebakken zaak." De VVD: "Absoluut fout." PNL concludeerde dat de gedeputeerde z'n huiswerk maar opnieuw moest doen. En ook het CDA had het over "slordigheden".

Eurlings gaf toe dat de provincie steken heeft laten vallen, maar op geen enkele manier betrokken is geweest bij het initiatief van Veldeke om zelf te adverteren voor een steektaalfunctionaris. De kandidaat van Veldeke, Bakkes, werd uiteindelijk wel voorgedragen.

De gedeputeerde vroeg de commissie de huidige situatie maar voor lief te nemen, uit angst voor een snel failliet van de Limburgse streektaal. "We krijgen de problemen op korte termijn niet meer opgelost. Als we de zaak op de lange baan schuiven en een nieuwe procedure beginnen is de kans groot dat Bakkes bedankt voor de eer. Bovendien worden we dan verder meegezogen in de maalstroom van tegenstellingen in het Limburgse dialectwereldje", zo verzuchtte de gedeputeerde.

Pierre Bakkes zelf onthoudt zich vooralsnog van commentaar. "Als er iets fout is gegaan, dan in ieder geval niet door mij. Ik heb me aangemeld voor een sollicitatieprocedure die niet door mij is opgezet. Ik heb die procedure doorlopen, en voor de rest wacht ik af hoe de zaken zich ontwikkelen."