16 01 2001 Dagblad De Limburger (pagina opinie)

Limburgs dialect

Als er iets gevoelig ligt in deze provincie, dan is het wel de positie van de Limburgse dialecten ten opzichte van het Nederlands. Vaak lijkt het zelfs of het woord dialect synoniem is met herrie, ruzie en spraakverwarring. Ook nu weer. De voorgenomen benoeming van Roermondenaar Pierre Bakkes tot zogenaamde 'streektaalfunctionaris' is inzet van een rel. Dialect minnend Limburg rolt weer eens ruziënd over straat.

De bom barstte vrijdag in een vergadering van de Statencommissie Welzijn, Zorg en Cultuur van de provincie. Gedeputeerde M. Eurlings stelde voor een adviescommissie voor de Limburgse taal, de Raod veur 't Limburgs, in het leven te roepen en een streektaalfunctionaris te benoemen. Die functionaris moet de belangstelling voor het dialect gaan stimuleren. Zowel voor de bezetting van de adviescommissie als voor de benoeming van de streektaalfunctionaris had Eurlings de namen al ingevuld. Dat schoot de commissie in het verkeerde keelgat. Die voelde zich niet alleen gepasseerd, maar oordeelde ook dat de hele procedure rommelig en slordig was verlopen.
Niet alleen de Statencommissie vond dat er sprake was van achterkamertjespolitiek. Ook twee dialect-lobbygroepen voelden zich gepasseerd. Volgens de stichting Dialect en Cultuuronderwijs Limburg (DOL) en de werkgroep Algemeen Geschreven Limburgs (AGL) heeft Eurlings te zeer de oren laten hangen naar de dialectvereniging Veldeke. Zij wezen er op dat de oproep voor de benoeming van een streektaalfunctionaris alleen in het blad van Veldeke was verschenen.
Eurlings moest toegeven dat de procedure niet zorgvuldig is verlopen, maar de gekwelde gedeputeerde vroeg de Staten de gang van zaken toch maar te accepteren. Het is te hopen dat de Staten dat niet zullen doen. Procedures horen zorgvuldig en correct te verlopen. De angst voor herrie en gehakketak mag nooit de reden zijn dergelijke benoemingen binnenskamers voor te bakken. Want herrie komt er toch. Elke benoeming, elk standpunt, leidt in de Limburgse dialectwereld tot sekte-achtige polemieken en ruzies.
Eén ding staat vast: meer nog dan over een ruime kennis van de dialecten, zal de nieuwe streektaalfunctionaris straks moeten beschikken over ijzeren stressbestendigheid.

dinsdag, 16 januari 2001