17 01 2001 Provinciale Zeeuwse Courant

Heibel rond benoeming Limburgse streektaalconsulent

door Marco Evenhuis

De oplettende lezer zal het niet ontgaan zijn: enige tijd geleden stond in deze krant een personeelsadvertentie waarin de Provincie Zeeland een `consulent streektalen` zoekt. De sollicitatieprocedure is inmiddels in volle gang, maar het is nog te vroeg voor concrete resultaten.

In de provincie Limburg, waar men al eerder is begonnen met de zoektocht naar een geschikte streektaalfunctionaris, dreigt de procedure volgens Dagblad de Limburger op een fiasco uit te draaien.
Gisteren viel in die krant te lezen dat de voordracht van Roermondenaar Pierre Bakkes als nieuwe Limburgse streektaalfunctionaris `de lucht van achterkamertjespolitiek` ademt. Nagenoeg alle fracties kwamen tot die conclusie tijdens een vergadering van de Limburgse statencommissie Welzijn, Zorg en Cultuur vorige week.
De fracties eisen meer helderheid over de benoemingsprocedures. Bakkes reageerde namelijk op een personeelsadvertentie in het blad van dialectvereniging Veldeke, een blad met een beperkte oplage dat bovendien slechts onder leden wordt verspreid.

Kwaad bloed
Dat zette begrijpelijkerwijs kwaad bloed bij twee `concurrerende` dialectgroepen, de stichting Dialect en Cultuuronderwijs Limburg (DOL) en de werkgroep Algemeen Geschreven Limburgs (AGL). Zij roepen dat Veldeke op alle mogelijke manieren wordt bevoordeeld.
Verantwoordelijk gedeputeerde Eurlings vroeg de commissie de huidige situatie maar voor lief te nemen, uit angst voor een snel failliet van de Limburgse streektaal: ,,We krijgen de problemen op korte termijn niet meer opgelost. Als we de zaak op de lange baan schuiven en een nieuwe procedure beginnen is de kans groot dat Bakkes bedankt voor de eer. Bovendien worden we dan verder meegezogen in de maalstroom van tegenstellingen in het Limburgse dialectwereldje.``

De Provincie Zeeland pakte de sollicitatieprocedure voor de Zeeuwse streektaalconsulent een stuk grondiger aan. Behalve bij gebruikelijke kanalen als de PZC werd de Zeeuwse personeelsadvertentie ook bij tal van instanties als streektaalorganisaties en universiteiten uitgezet.