17 05 2001 Dagblad De Limburger (editie Maastricht)

Spraakverwarring op kermisaffiche

MAASTRICHT De gemeente Maastricht heeft gewed op twee paarden. Gevolg: een welhaast babylonische spraakverwarring op het kermisaffiche. Het affiche, dat op zo'n honderdtien borden en veertig publexzuilen hangt in Maastricht, zorgt nog altijd voor verwarring. Dat komt omdat de tekst half in het Maastrichts, half in het Algemeen Beschaafd Nederlands gehouden is.

Op het affiche staat bijvoorbeeld woensdaag en familiedaag. Goonsdag, zoals in correct Maastrichts de woensdag heet, durfde de gemeente niet aan. Zouden de Hollanders in de stad dan wel begrijpen dat de familiedag op de kermis op woensdag 16 mei, gisteren dus, was. "Vandaar dat we bewust gekozen hebben voor half-half. We zijn niet taalpuriteins', zegt de voor kermisbeleid verantwoordelijke wethouder John Aarts (VVD).
Met de jury, waarin behalve Aarts ook schilder Chrit Rousseau en deken Mathieu Hanneman zaten, was afgesproken dat de tekst half Maastrichts, half ABN zou zijn. Deken Hanneman: "We hebben de inzendingen puur op beeldende uitstraling beoordeeld. Met de tekst zijn we niet nadrukkelijk bezig geweest. Er was even discussie of de tekst in het Maastrichts of het Nederlands gesteld moest worden. Waar kies je voor? We vonden dat de mededelingen voor iedereen begrijpelijk moesten zijn. Want neem nu goonsdag. Dat begrijpt iemand, die het Maastrichts niet beheerst, toch niet?', zegt de uit Kerkrade afkomstige Hanneman.
Het gevolg van het halfslachtige beleid was dat menige taalpurist schande van het affiche sprak. Zo beklaagde een lezer zich erover dat in plaats van mei meij op het affiche had moeten staan. Andere oplettende Maastrichtenaren beklaagden zich over de foute schrijfwijze van familiedaag. Dat moest toch femieliedaag zijn.
Overigens ontdekte de gemeente op het laatste moment, net voordat het winnende ontwerp van kunststudent Tim Kuckelkorn (een caroussel van paarden tegen de achtergrond van een blauwige Servaaskerk) naar de drukker ging, dat Servaoskèrremis op een foute manier (Servoaskèrremis) was geschreven. De kapitale blunder werd op tijd hersteld.

donderdag, 17 mei 2001