Limburgs Dagblad 19 01 2002

Schoolboek voor Limburgs dialect

Maastricht - Limburgse scholieren kunnen binnenkort les krijgen met boeken in het dialect uit hun eigen dorp of stad. Dat maakte streektaalfunctionaris Pierre Bakkes gisteren bekend in de Statencommissie voor Cultuur. Een leerling uit Venlo krijgt een ander boek dan een leeftijdgenoot uit Kerkrade.

De schoolboeken worden op verzoek gedrukt. Als een school uit Kerkrade het boek bestelt, wordt het dialectgedeelte vertaald in het Kerkraads. Vervolgens wordt precies de oplage gedrukt die de school heeft besteld. Zelfs de verschillen tussen naburige dorpen kunnen zo verwerkt worden.

De serie schoolboeken wordt waarschijnlijk uitgebracht onder de titel 'Limburgs is os leef', vertelt Bakkes. ,,We hopen dat leerlingen een andere houding krijgen ten opzichte van de streektaal. Ook willen we in de boeken uitleg geven over het Limburgs.'' Limburgse ouders moeten hun kinderen weer in het eigen dialect opvoeden. Streektaalfunctionaris Pierre Bakkes zal er alles aan doen om meer ouders daartoe over te halen, verzekerde hij gisteren tegenover de Statencommissie voor Cultuur. Het agendapunt werd, geheel in stijl, in het Limburgs dialect behandeld. Veel ouders denken dat het beter is om kinderen Nederlandstalig op te voeden. Onderzoek maakt volgens Bakkes duidelijk dat dat niet waar is. ,,De Limburgse dialectsprekende kinderen scoren landelijk het best voor Nederlands bij de Citotoets,'' verzekert hij. Volgens Bakkes is het echter moeilijk om de Limburgers ouders over te halen. Alleen als het Limburgs weer prestige krijgt, kan dat. ,,Mensen moeten zien dat er goede gedichten, toneelvoorstellingen en films in het dialect komen. Of songteksten die tot het diepst van je ziel doordringen. Zo krijgt de taal weer prestige.

'' Ook bekende Limburgers kunnen een steentje bijdragen, denkt Bakkes. ,,Limburgers die het helemaal gemaakt hebben zouden zich meer in het dialect moeten etaleren. Als ik Jeu Sprengers (KNVB-voorzitter, red.) Limburgs hoor praten, dan zeg ik: 'Goed zo jongen. Jij bent een goede promotor van het dialect.' Hetzelfde geldt voor iemand als Chriet Titulaer.'' Dat die laatste in de landelijke media vaak door de mangel wordt gehaald vanwege zijn accent, is volgens Bakkes een kwalijke zaak. ,,Ik zal me hardnekkig verzetten tegen de opvatting dat het Limburgs accent slecht is. Van die opvatting moeten we af.'' Bakkes hoopt dat de liefde voor het Limburgs dialect in de toekomst weer zal groeien. Het uitgeven van een lesboek in alle Limburgse streekdialecten moet daar ondermeer voor zorgen. Als jongeren tot 20 jaar 'om' zijn, zullen ze ook makkelijker hun toekomstige kinderen een opvoeding in het dialect geven. Constant omschakelen tussen Limburgs en Nederlands is volgens Bakkes ook onzin. Tenminste, zolang de gesprekspartner het dialect kan verstaan. Een tweetalig gesprek is best mogelijk, vindt de streektaalfunctionaris.