19 04 01 Dagblad De Limburger

Servoas opvolger van Platte Zoal

MAASTRICHT Het blijft o zo moeilijk voor burgers en buitenlui: hoe schrijf je in het Maastrichts woorden als jaar, zaal en Servaas? Hele volksstammen schrijven nog altijd Platte Zoal in plaats van Platte Zaol. Bij het winnende kermisaffiche was het onlangs weer raak. Op het ontwerp van Tim Kuckelkorn, student aan de Academie voor Beeldende Kunsten, stond Servoaskèrremis in plaats van het correcte Servaoskèrremis.

De juryleden, wethouder John Aarts (Stadsbeheer, waaronder kermis), deken Mathieu Hanneman van de Servaasbasiliek en schilder Chrit Rousseau, hadden het foutje van de uit Simpelveld afkomstige Kuckelkorn over het hoofd gezien. Ze waren niet de enigen. Ook de verslaggever van deze krant had het taal-euvel niet gezien. M. Janssen uit - nota bene - Heer-Maastricht, een lezer die ook op de kleintjes let, ontwaarde de verschrijving op de foto van de winnaar met zijn affiche.
De gemeente, zo zegt een woordvoerder, ontdekte de fout op het affiche voor de voorjaarskermis (11-20 mei) zelf ook.
Tijdig genoeg om het malheur op het affiche te herstellen voordat het naar de drukker zou gaan.
Maar goed ook. Stel je voor dat de gemeente met de affiches op de driehoeksborden en de publex-zuilen de risee van de stad was geworden. Zoals het personeel van café Falstaff. Dat moest vorig jaar het terras op met bloezen met de tekst: Café Falstaff 15 joar.

donderdag, 19 april 2001