22 01 2002 Provinciale Zeeuwse Courant

Steunbetuigingen erkenning Zeeuws druppelen binnen

door Rinus Antonisse

MIDDELBURG - De actie voor erkenning van het Zeeuws als streektaal komt langzaam op gang. De Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ), die de actie coördineert, ontving tot nu toe zo`n tweeduizend steunbetuigingen. Consulent streektaal Marjolein de Visser verwacht dat dit aantal snel op zal lopen. Ze hoopt uit te komen op ruim achtduizend reacties.

Bij de SCEZ zijn alleen nog maar de kaarten, e-mails en andere adhesiebetuigingen over de eerste helft van vorige week geteld. Volgens De Visser moet de `grote klap` nog binnen komen, onder meer de bonnen uit de advertentiebladen. Ook zijn er afgelopen week veel verzoeken ontvangen om actiekaarten. In totaal zijn er bijna 15.000 exemplaren uitgezet.

,,Bedrijven, verenigingen, cafés belden om kaarten aan te vragen. We hebben er nog 8000 de deur uit gedaan. Die moeten we allemaal nog terugkrijgen``, vertelt De Visser. ,,Vooral in de tweede helft van vorige week begon de actie steeds meer op gang te komen. We verwachten dan ook dat de meeste reacties in de loop van deze week binnen komen``. De consulent streektaal zegt overwegend positieve reacties te hebben gekregen. ,,De jongste was 7, de oudste 97. Ook kwamen er veel gewone ansichtkaarten en brieven met aanmoedigingen binnen. Er waren maar een paar afwijzende reacties, 99,99 procent is positief.``

Aardige score

Een resultaat van 8000 tot 10.000 steunbetuigingen noemt De Visser een aardige score. ,,We hebben immers niet iedere Zeeuw persoonlijk kunnen benaderen. En met acties is het nu eenmaal vaak zo dat iemand het met de doelstelling wel eens is, maar er gewoon niet toe komt om een reactie te geven.`` Ze geeft aan dat de SCEZ deze week nog steunbetuigingen verzamelt. Daarna wordt de bliksemactie afgesloten. De reacties worden aangeboden aan staatssecretaris De Vries van Binnenlandse Zaken, die een besluit moet nemen over de aanvraag om het Zeeuws officieel te erkennen als streektaal volgens het Europees Handvest voor Regionale Talen en Talen van Minderheden.

Wanneer mensen niet aan een actiekaart kunnen komen (waarop het motto prijkt Jie praet wè gaef of op zijn Zeeuws-Vlaams Jie praot wè gaof) is het ook mogelijk om per brief(kaart) of e-mail (www.scez.nl) te reageren, beklemtoont De Visser. Ze wijst erop dat de erkenning er niet op gericht is om tweetalige plaatsnaamborden of verplicht onderwijs in het Zeeuws te krijgen, maar vooral bedoeld is om te zorgen dat de Zeeuwse dialecten meer aandacht krijgen. En ook dat er meer mogelijkheden komen om het gebruik van het Zeeuws te bevorderen.

In de enkele negatieve reacties werd met name aangegeven dat hét Zeeuws niet bestaat, omdat sprake is van verschillende varianten. De Visser merkt op dat de term `het Zeeuws` gehanteerd wordt als verzamelnaam voor al deze varianten bij elkaar. Het gaat om dialecten die onderling wel verschillen vertonen, maar ook duidelijke overeenkomsten vertonen, die de Zeeuwse dialecten tot een duidelijk afgebakende taalgroep maken. Met de erkenning van het Zeeuws wordt niet beoogd het Nederlands te beconcurreren, maar daarop een waardevolle aanvulling te zijn.