Helaas, driewerf helaas! De minderheidstalen en zeker het Limburgs moeten het nog altijd hebben van particulier inititief. Overheid en gesubsidieerde instellingen laten de taal in de kou staan. Er zijn misschien uitzonderingen op die regel maar een bevestiging van die regel vinden we weer in de uitstekende website van Matthieu van Woerkom die zich de moeite en de tijd nam een site voor minderheidstalen te ontwikkelen:
http://members1.chello.nl/~w.vanwoerkom/streektaal.htm

Matthieu is ook lid van het AGL-platform en een van onze leden van het eerste uur. En ja, zo'n goede site valt op, ook buiten Limburg. Bijvoorbeeld in Zeeland, met een artikel in de Provinciale Zeeuwse Courant.

22 08 2001

Zeeuws op Limburgse website

door Marco Evenhuis

De Limburger Matthieu van Woerkom is de man achter een interessante website over de `andere` autochtone talen van Nederland. Naast het Nederlands zijn er in Nederland namelijk nog drie talen die officieel als taal worden erkend. Die drie talen zijn erkend onder het Europees Handvest voor Streek-en Minderheidstalen. Een initiatief van de Raad van Europa om de kleinere talen binnen de Europese gemeenschap te beschermen.

Het Fries, Nedersaksisch en het Limburgs zouden als officieel erkende streektalen binnenkort wel eens gezelschap kunnen krijgen van het Zeeuws. Voor het Zeeuws loopt namelijk nog altijd een aanvraag voor erkenning en op grond van het gelijkheidsbeginsel kan het Zeeuws die erkenning eigenlijk niet mislopen. De situatie van het Zeeuws verschilt praktisch gezien tenslotte niet of nauwelijks van het Limburgs en het Nedersaksisch.
Van Woerkom weet te melden dat de overheid wel verplicht is het gebruik van erkende talen aan te moedigen, maar dat de overheid nog altijd geen duidelijke regels heeft opgesteld om het gebruik van de talen actief te bevorderen.
Op zijn website Taal in Nederland neemt Van Woerkom alvast een voorschot op de mogelijke erkenning van het Zeeuws. Hij heeft er naast het Fries, Nedersaksisch en Limburgs alvast een prominente plaats voor gereserveerd. Van Woerkom op zijn site: `Het Zeeuws wordt nog niet erkend als streektaal en wordt dus nog beschouwd als dialect. Hopelijk komt hier echter binnenkort verandering in, omdat de provincie Zeeland een aanvraag bij de Nederlandse overheid heeft gedaan voor erkenning als streektaal, onder het Europees Handvest.`
Wie op het beginscherm op `Zeeuws` klikt, komt terecht op een pagina vol informatie over het Zeeuws. Die informatie is voor een goed deel afkomstig van de Zeeuwse taelsite (www.zeeuws.cjb.net). Ook een reeks artikelen over aspecten van het Zeeuws geven de lezer inzicht over de positie van het Zeeuws binnen Zeeland en ten opzichte van andere streektalen. Een aantal aardige links naar andere sites in en over het Zeeuws maakt een en ander compleet.

Taallandschap
Bijzonder aardig is het deel van de site waar Van Woerkom door middel van kaartmateriaal inzicht geeft in het taallandschap van de Nederlanden. Zo valt uit een van de kaartjes af te leiden hoe het is gesteld met de mate van dialectgebruik in een bepaalde streek. Een ander kaartje laat de afstand van bepaalde dialecten tot het standaard-Nederlands zien.
Voor het Zeeuws is de meest interessante kaart misschien wel de kaart die Van Woerkom overnam van de Duitse taalkundige Protze. Protze deelt de dialecten van Noord-Duitsland en Nederland in in een aantal (streek-)talen. Hij onderscheidt daarbij het Niederländisch, Niederdeutsch/Niedersäksisch, Friesisch en, jawel, Seeländisch. Het Zeeuws neemt volgens Protze dus een geheel eigen positie in binnen de Noordwest-Europese (streek-)talen. Van Woerkoms eigen Limburgs deelt Protze overigens verrassend in bij het Hoogduits.
Al bij al gaat het om een bijzonder informatieve site, waarvan de samensteller zo vriendelijk is geweest alvast een voorschot te nemen op de aanstaande erkenning van het Zeeuws als streektaal. Het moet tenslotte wel heel raar lopen wil de Tweede Kamer niet op de aanvraag voor erkenning van het Zeeuws als streektaal ingaan.
De website over streektalen van Matthieu van Woerkom is te vinden op http://members1.chello.nl/~w.vanwoerkom/streektaal.htm en de Zeêuwse taelsite op www.zeeuws.cjb.net.