Het ging over het (behoud) van de Limburgse taal. Maar het werd een klucht die door het college van GS zo klungelig geregisseerd werd dat ze daarna de 'actores in het veld' doodleuk ging beschuldigen van de 'gebrouilleerde verhoudingen' die ze zelf veroorzaakt had.
(Op de valreep kwamen GS met een gewijzigd ontwerp-besluit. Ook hierop onze reactie in 'Waat ei gedoons (2)')

Waat ei gedoons! (1)

Ach, het zal wel zo zijn. De kranten schrijven over de Limburgse taalstrijd en het gevreigel. Ook is het woord 'kinderachtig geruzie' gevallen. En daarbij natuurlijk het hele jargon dat politici gebruiken als een zaak aangebrand ruikt: "niet zuiver", "de schijn van partijdigheid", "deze procedure verdient de schoonheidsprijs niet".

Dan is het natuurlijk tijd om iemand de zwarte piet toe te spelen. En zowel de Stichting DOL als de werkgroep AGL hebben die kaart van het stapeltje mogen rapen.
Veldeke speelt de vermoorde onschuld. Neemt niet deel aan het debat, heeft geen mening, geen voorstellen of geschriften, niks op papier. Maar heeft wel een strategie, namelijk die van de schimmige achterkamertjes waar het schaarse licht slechts door de benauwde en benepen spleten van onderlinge afspraken binnenvalt.
Veldeke -of liever het bestuur- is de gekruisigde Christus. Links en rechts van het kruis hangen de twee moordenaars: werkgroep AGL en Stichting DOL. En om de bijbelse metafoor compleet te maken is er ook nog een Pontius-Pilatus in de persoon van gedeputeerde Martin Eurlings en een raad van farizeeërs die in opdracht een verslag tikte en daarbij zo vooringenomen te werk ging dat de simpele keuze van een streektaalfunctionaris de proporties kreeg van de vraag 'Christus of Barrabas?'. Bovendien oordeelde de adviescommissie in haar wijsheid dat zijzelf het best geschikt was om de Raad voor het Limburgs te bevolken en de centen te verdelen.

Onderonsjes
Ook hier lijkt het een onderonsje van mensen die het volledig met mekaar eens zijn. Nadat zij de provinciale gelden voor het eigen goede doel besteed hebben, willen ze nog wel eens kijken of er op 'ad hoc'-basis nog wat middelen uit de bodem van de kist kunnen schrapen voor mensen die zich dan ook 'ad hoc' koest moeten houden.
Dat is dus allemaal goed geregeld en Provinciale Staten hoeven dat komende vrijdag alleen maar goed te keuren. Tegenprestatie: daarna zullen ze er nooit meer iets van horen en is het morrend volk rond de Limburgse taalcultuur monddood gemaakt.

Meesterlijke zet. Naja, meesterlijk... De voorzitter van de adviescommissie Professor van Hout uit Nijmegen zei in zijn toelichting voor de Commissie Welzijn en Cultuur al meteen dat zijn adviescommissie niet genoeg tijd had gekregen en dat de procedure de schoonheidsprijs niet verdiende, maar het resultaat wel. Ik dacht heel even dat de commissie bezig was met de verkiezing van Miss Univers, maar het bleek toch over de Limburgse taal te gaan, die in dit geval in schoonheid begraven werd.

In academische kringen hebben ze verstand van eufemismen en het is al bij al en geluk dat adviescommissies van deskundigen zoals deze zich niet bemoeien met de vuurwerkramp van Enschede of de nieuwjaarsbrand in Volendam. Dat zou pas een echte ramp zijn!
Maar hier gaat het slechts om taalkundigen die ingehuurd waren om de aanstelling van een beoogde streektaalfunctionaris veilig te stellen en de provincie te verlossen van een onafhankelijke Raad voor het Limburgs. Want onafhankelijk dat zet de deur open voor onafzienbare problemen die kunnen ontstaan als zo'n Raad ook initiatieven zou nemen.

En dus hadden de taalkundigen en de ondersteunende ambtenaren de opdracht gekregen om zowel de Stichting DOL als de werkgroep AGL uit die raad te weren. En dat deden ze met zoveel toewijding dat de deelnemers aan de 'hoorzittingen' in het objectieve verslag iets anders konden lezen dan wat ze gezegd hadden.
Zo werd de Stichting DOL een intern meningsverschil toegedicht en las de werkgroep AGL tot haar verbazing dat ze geen geschikte kandidaten voor de job van streektaalfunctionaris heeft. Een treffende woordkeuze, want wij hebben natuurlijk alleen maar ongeschikte kandidaten. (De werkgroep AGL was namelijk zo vermetel te suggereren dat zo'n functie misschien ook voor vrouwen toegankelijk moest zijn, maar moet nu vaststellen dat de wet op gelijke behandeling die op 2 maart 1994, door een andere vrouw, namelijk Koningin Beatrix werd ondertekend, in Limburg niet van toepassing is.)

Alleen voorzitter Giesen van Veldeke had geen kritiek op de weergave van zijn gesprek met de adviescommissie. Daar stond immers dat Veldeke na overleg met de provincie Limburg een sollicitatieprocedure voor de streektaalfunctionaris was gestart. Een heldere formulering van de gemaakte (mondelinge) afspraken, waarop gedeputeerde Martin Eurlings zoals Pontius-Pilatus meteen naar een bak helder water greep om zijn handen in onschuld te wassen en de vergadering te bezweren dat hij die afspraken nooit gemaakt had.
En zo schuift dit commissieverslag 'dat de schoonheidprijs niet verdient' verraderlijk door naar een rapport dat waarschijnlijk nergens in de prijzen zal vallen en met een rode kaart van het veld gestuurd moet worden.

Bok
Het is lastig om in een en hetzelfde geschrift zo vaak naast de vogel te schieten. Dat kan alleen als de schutters in hun blindheid de buks naar de bok richten, en die hebben ze dan ook geschoten.
In hun ijver om een omelet van de voorgebakken kandidaat te maken zonder eieren te breken, heeft de adviescommissie uitgerekend dat de streektaalfunctionaris 33 maanden op post zal blijven. Dat is een mooi Limburgs getal, 3 x 11, daar is niks mis mee, Prins Carnaval had het zelf niet beter kunnen bedenken.
En na de narrenperiode staat er al een nieuwe kandidaat klaar die momenteel suddert op een tijdelijk contract bij de universiteit van Nijmegen. Als je maar met een cyclus van 11 maanden werkt zal zelfs een drachtige ezel precies op tijd nieuwe streektaalfunctionarissen baren. Dat is allemaal goed geregeld en het komt goed uit, vooral omdat de twee streektaalfunctionarissen mannen zijn en een beletsel wegens zwangerschapsverlof niet in de lijn der verwachtingen ligt.

Helemaal dol maakt de adviescommissie het als ze zich ook nog met de omzetbelasting, de BTW, gaan bemoeien. Detachering van de streektaalfunctionaris bij de universiteit van Nijmegen kan voordelen in de kostensfeer hebben, met name in de omzetbelasting, schrijven de taalkundigen. Daar zal de fiscus van hare Majesteit de Koningin weer blij mee zijn, met een collega-ambtenaar die BTW kan aftrekken! Ik dacht dat omzetbelasting alleen kan afgetrokken worden als er een eindverbruiker de volledige BTW van het product betaalt. En wie is hier de eindverbruiker van de streektaalfunctionaris? En als die streektaalfunctionaris met overheidsgeld gefinancierd wordt waar zit dan die geniale belastingconstructie van een aftrekpost die toch op de een of andere manier in de prijs betaald moet worden?
Maar ja, misschien is de adviescommissie van plan om de Streektaalfunctionaris binnen de EU te exporteren, naar het geliefde Rijnland bijvoorbeeld. Dan moet ter plaatse de MehrWertSteuer betaald worden.

En zo rammelt het rapport 'dat de schoonheidsprijs niet verdient' aan alle kanten. Er zit zelfs een troostprijs voor de lezers van deze website in: ja, ja, er is ineens sprake van de realisatie van het Limburghuis. Maar omdat het er nog niet is, moet de dakloze streektaalfunctionaris voorlopig onder de pannen bij de universiteit van Nijmegen 'een omgeving waarin deze functionaris natuurlijke gesprekspartners en een natuurlijk klankbord vindt'.
Het lijkt de Burgers Zoo in Arnhem wel waar de biotoop van zeldzame diersoorten, zoals streektaalfunctionarissen, nagebootst wordt. Maar dit speelt niet in Gelderland maar in Limburg, waar het bronsgroen eikehout het natuurlijk klankbord van het nachtegaaltje is.

En omdat ik niet alleen kritiek wil hebben maar ook constructieve ideeën aandraag wil ik voor dit verslag van de adviescommissie van deskundigen ook van harte een natuurlijke omgeving aanbevelen: de prullenbak.

Paul Prikken
voorzitter
werkgroep AGL

Ook het volledige verslag van de adviescommissie staat op dit net. Lees 12 01 volledige stukken.... Lees ook:
24 01 2001 Dagblad De Limburger 'Eenheid aan het taalfront'
24 01 2001 Waat ei gedoons (2)
23 01 2001 Dagblad De Limburger (opinie)Leve de schoonheidsprijsformule
20 01 2001 Dagblad De Limburger (opinie)Gevreigel aan het Limburgse taalfront
19 01 2001 Raad voor het Limburgs / StreektaalfunctionarisStichting DOL protesteert bij de provincie
18 01 2001 Limburgs Dagblad (column 'uit de kunst'/ LD Extra) 'Taalstrijd'
17 01 2001 Provinciale Zeeuwse CourantHeibel rond benoeming Limburgse streektaalconsulent
16 01 2001 Dagblad De Limburger (pagina opinie)Limburgs dialect
16 01 2001 Dagblad de LimburgerOphef over benoeming dialectfunctionaris
13 01 2001 Limburgs DagbladTaalstrijd breekt uit in Limburg
12 01 2001 Benoeming Streektaalfunctionaris géén hamerstuk en zeker géén ererondje voor de Limburgse politiek
12 01 2001 Volledige stukken van het verslag van de zg. Adviescommissie 'Streektaalfunctionaris'
11 01 2001 Stichting DOL protesteert tegen de inhoud van het verslag van de Adviescommissie 'Streektaalfunctionaris'
09 01 2001 Geharrewar rond streektaalfunctionaris duurt voort
24 11 2000 Streektaalfunctionaris en Raad voor het Limburgs
De werkgroep AGL verdedigt mondeling en schriftelijk haar standpunt in een toelichting aan de adviesgroep die uiteindelijk de Provinciale Staten gaat adviseren.   Onze brief aan de adviesgroep.
10 10 2000 Raad voor het Limburgs
Brief van de werkgroep AGL aan het College van Gedeputeerde Stateni.v.m. "De Raad voor het Limburgs" brief van de Werkgroep AGL