Waat ei gedoons (2)

Bij de bijbelse metaforen die ik in "Waat ei gedoons (1)" gebruikt heb, moet ik er helaas nog één toevoegen: namelijk 'iemand judassen'.

Dat is dus precies wat GS in hun toelichting op het gewijzigd ontwerp-besluit streektaalfunctionaris doen (volledige tekst in ons archief). De werkgroep AGL werd al ongevraagd in de 'gebrouilleerde verhoudingen' van de dialectwereld betrokken, maar nu worden we er impliciet van beschuldigd dat we afbrekers zijn. Daar staat: in de raad voor het Limburgs 'wordt één zetel ingeruimd voor een gezamenlijke vertegenwoordiger van DOL en AGL, daarbij nadrukkelijk uitgaande van een constructieve participatie'.
Als ik dit goed lees, zijn wij dus een sloopbedrijf dat de bouw van de Limburgse taal ondermijnt.
Als ik het nog beter lees dan zie ik dat aan de andere deelnemers van de raad NIET de voorwaarde van een 'constructieve participatie' wordt gesteld.
Maak het een beetje GS! Is de werkgroep AGL soms een delinquent die voor de reclassering van justitie moet verschijnen? Op grond van wat, wie, waar, hoe, welke feiten, vindt u ons destructief? Toelichting a.u.b. bij deze beschuldiging.

Als de werkgroep AGL in de weg loopt met initiatieven voor de Limburgse Taal zoals een website en een woordenboek, dan mogen GS dat gerust zeggen. Maar AGL is tot op heden nog altijd een privé-initiatief. En het is een privé-initiatief omdat wij jammer genoeg gaten moeten invullen die de overheid laat liggen.
En hoe moet ik mij die 'gezamenlijke zetel van DOL en AGL' voorstellen? Moeten Wim Kuipers van AGL en Leo Henderikx van DOL -die mekaar toch al niet goed kunnen verdragen- zich bij het AZ in Maastricht aanbieden om uit hun DNA een constructieve vertegenwoordiger te cloonen?

Dit gaat dus werkelijk te ver. Wij willen in die raad zetelen als die wat betekent voor onze ideeën, namelijk een Limburgse taal die eindelijk eens tot instrument van taalcultuur gepromoveerd wordt. Dat wij daarvoor ondermeer een Algemeen Geschreven Limburgs propageren, doet niet echt ter zake. Dat is een middel, dat naar onze mening dialectsprekers en -schrijvers kan helpen om met die taal creatief aan de slag te gaan. Is dat constructief of destructief?

AGL heeft er dus ook niks op tegen als andere deelnemers in die raad voor hun belangen opkomen. Wij vinden alleen dat in deze Raad de universiteiten van Leuven, Hasselt of Nijmegen niet thuishoren. Dit is een Limburgse raad en die was bedoeld voor 'mensen uit het veld' die terecht hun dialectbelangen willen verdedigen. Ook de provincie Belgisch-Limburg hoort daar niet in thuis. België heeft het Europees Verdrag van de Streektalen niet geratificeerd en zal dat in de nabije toekomst ook niet doen. De reden daarvan moeten GS kennen: België is officieel een 3-talig land waar de hoofdtalen Frans, Nederlands, Duits gebruikt worden en daar hebben ze al sores genoeg mee. Met een erkenning van minderheidstalen breekt daar een nieuwe (echte) taalstrijd los.

Wijwatervat
En ja, omdat ik toch in de bijbelse en christelijke metaforen zit, heb ik er nog eentje: zich wentelen als een duivel in een wijwatervat. Om de schimmige selectieprocedure voor de streektaalfunctionaris alsnog goed te praten schrijven GS in hun toelichting dat DOL en AGL 'naar het ons voorkomt' niet betwisten dat de 'voorgedragen kandidaat' als de beste wordt beschouwd.
Zijn GS nu ineens 'Gedachtenlezende Staten'? Wij weten officieel nog steeds niet wie de voorgedragen kandidaat is. Is niet medegedeeld, is ons niet gezegd, staat ook niet in de toelichtingen van GS noch in het verslag van de adviescommissie. Hoe kunnen wij dan weten wie de beste kandidaat is?

Ja, wij moeten dat maar weten, want in de pers is de naam van Pierre Bakkes genoemd.
En dan maar klagen dat deze simpele procedure op straat uitgevochten wordt! Als het Pierre Bakkes is, vind ik het zelf behoorlijk frustrerend voor die man dat hij op deze manier behandeld wordt. Niet door mij, niet door AGL, niet door DOL maar alleen maar omdat hij het balletje geworden is in een vooropgezet spel. En allen (en alléén diegenen) die dat spel hebben opgezet zijn daar verantwoordelijk voor.

Paul Prikken
Voorzitter
werkgroep AGL