24 01 2001 Limburgs Dagblad

Kemphanen samen in ’Raod veur 't Limburgs’

Maastricht - De drie kemphanen die zich bezighouden met het Limburgs dialect – Veldeke, Stichting Dialect en Cultuuronderwijs Limburg (DOL) en de werkgroep Algemeen Geschreven Limburgs (AGL) – moeten gaan samenwerken in de ’Raod veur ’t Limburgs’.
Om de gemoederen wat te bedaren, stelt gedeputeerde Martin Eurlings voor om DOL en AGL samen één zetel in de raod te geven. Eerst zou alleen Veldeke een zetel in de raad krijgen.
De oprichting van de Raod veur ’t Limburgs heeft tot flinke ophef geleid binnen de dialectwereld en in Provinciale Staten. DOL en AGL kunnen niet goed met Veldeke door één deur omdat de doelstellingen nogal uiteen lopen. Veldeke richt zich meer op de diverse dialecten per Limburgse regio, terwijl DOL en AGL graag één geschreven Limburgs willen ontwikkelen. Daar komt nog eens bij dat Veldeke als enige provinciale steun krijgt.
De drie vlogen elkaar in de haren toen Veldeke op eigen houtje een provinciale streektaalfunctionaris uitzocht. De Roermondse neerlandicus Pierre Bakkes moet deze taak gaan vervullen. DOL en AGL zien de persoon Bakkes wel zitten, maar hekelen de manier waarop de procedure is verlopen.
Eurlings geeft toe dat de procedure niet netjes is geweest. Zo heeft Veldeke alleen in het eigen blad een vacature geplaatst. De advertentie zou alsnog in de regionale kranten gezet kunnen worden, schrijft Eurlings aan de Statenleden. De gedeputeerde betwijfelt echter het nut daarvan. ,,Want het is een utopie om te denken dat alle partijen zich in zo’n procedure kunnen vinden."
Met het toelaten van DOL en AGL tot de raod, hoopt de gedeputeerde dat nieuwe strubbelingen uitblijven. De drie kemphanen zullen ’constructief’ mee moeten werken, vindt Eurlings.