Heerlen, 26 januari 2001

L.S.

Naar aanleiding van de uitspraak van de heer L.Giesen in het persberichtje "Veldeke wil niet met iedereen in de Raod" in het LD van vandaag het volgende:

Persoonlijk betreur ik het dat de heer Giesen als nieuwe voorzitter van Veldeke Limburg niet eerst het complete dossier erop heeft nageslagen alvorens stelling te nemen. Wie de feiten op een rij zet kan zelf concluderen dat de onenigheden die er bestaan tussen beide instellingen gebaseerd zijn op de vijandige houding van Veldeke Limburg. Al bij de oprichting van de St. DOL kregen de oprichters het mes op de keel gezet. Zie hiervoor het convenant dat st DOL door Veldeke ter ondertekening kreeg aangeboden. De voostellen die St. DOL deed werden van de hand gewezen.Over tegenwerking gesproken mijnheer Giesen!

En er volgde meer verzet: projecten van de St. DOL werden geblokkeerd, gefrustreerd, en ideeën werden klakkeloos overgenomen, en daarvan is het voorstel van "De Raod van ‘t Limburgs" en "De streektaalfunctionaris" een voorbeeld. St. DOL deed hiervoor d.m.v. een rapport al in 1995 een aanvraag bij de Provincie.(zie hiervoor eerdere publicaties op de website). PNL deed opnieuw een voorstel dat met St. DOL samen is voorbereid en opgesteld. Veldeke wees dit voorstel in eerste instantie in een schriftelijke reactie aan de Provincie af, maar het werd in de Staten toch aangenomen. En op zijn Veldekeriaans was het voorstel opeens afkomstig van Veldeke. En jawel: de initiatiefnemers en andere partijen passen niet in dit patroon, en zijn dus ook niet welkom. Hoezo zouden de initiatiefnemers en de makers van het Voorstel geen plaats mogen hebben in "De Raod"?

We leven hier toch in een beschaafde samenleving?

Meneer de voorzitter mag ik even? Misschien zou het verstandig zijn om eens te controleren of uw bronnen wel betrouwbaar zijn.

Leonie Robroek