26 01 2001 Limburgs Dagblad

Veldeke wil niet met iedereen in Raod

Maastricht - De dialectvereniging Veldeke wil geen plaats nemen in de nieuwe Raod veur ’t Limburgs als daar ook de voorzitter of secretaris van de stichting Dialect- en Cultuuronderwijs Limburg (DOL) in zit. Dat stelt Veldekevoorzitter Lé Giesen. Hij legt daarmee een bom onder de raod die zich voor het behoud van het Limburgs in moet zetten. ,,Ik ken de mensen niet persoonlijk, maar ik weet wel dat DOL de laatste jaren niets heeft nagelaten om Veldeke tegen te zitten," aldus Giesen. ,,We willen best samenwerken. Maar als de andere kant niet bereid is Veldeke een redelijke tegenspeler te geven, dan ontstaat er een probleem."
DOL heeft samen met de werkgroep Algemeen Geschreven Limburgs (AGL) op het laatste moment een zetel in de raod gekregen. Dit was een politiek compromis van gedeputeerde Martin Eurlings. Veldeke baalt van die verandering. ,,Toen we dit hoorden, gingen we zeker niet applaudisseren."
Giesen acht de kans groot dat de Raod veur ’t Limburgs een tijdbom wordt door deze gang van zaken. Hij weigert in ieder geval om te praten over het ontwikkelen van een standaard geschreven Limburgse taal. Dit is juist het stokpaardje van DOL en AGL.