27 01 2001 Dagblad De Limburger

Bakkes mag aan de slag met 't Limburgs

MAASTRICHT Roermondenaar Pierre Bakkes kan op korte termijn aan de slag als provinciaal streektaalfunctionaris.
Hoewel alle fracties spraken van een onzorgvuldige wervingsprocedure gingen VVD, PvdA en CDA gisteren tijdens de vergadering van Provinciale Staten akkoord met de voordracht van de Roermondenaar, die feitelijk een initiatief van dialectvereniging Veldeke was. De streektaalfunctionaris moet de promotie van het Limburgs coördineren. Statenbreed werd er gemord over de aanpak van gedeputeerde M. Eurlings (CDA, Cultuur), maar uiteindelijk bleef alleen een motie van de VVD over, waarin alleen maar treurnis' werd uitgesproken over de onzorgvuldige procedure, zonder daar verder conclusies aan te verbinden.
Een motie van GroenLinks, gesteund door PNL, SP en D66, om zowel voor de streektaalfunctionaris als voor de dialect-adviesraad, de Raod veur 't Limburgs, een nieuwe sollicitatieprocedure te starten, werd verworpen.
Gedeputeerde Eurlings beloofde de Staten alles op alles te zetten om de drie ruziënde dialectgroeperingen - de Stichting DOL, de werkgroep AGL en Veldeke - zo snel mogelijk de vrede te laten tekenen. Eurlings was tegenstander van een nieuwe procedure, omdat het tijdverlies dat daardoor ontstaat de tegenstellingen alleen maar vergroot. "Bovendien is het een utopie om te denken dat daarmee de eenheid wordt hersteld.' Bovendien zijn de dialectgroeperingen het er volgens de gedeputeerde over eens dat Bakkes een geschikte kandidaat is. De Roermondenaar wordt overigens maar benoemd voor een periode van drie jaar. De dialectgroepen moeten straks samenwerken in de Raod veur 't Limburgs
Fractievoorzitter F. Zinken van PNL, de fractie die de discussie over de streektaal vorig jaar weer aanzwengelde, was diep teleurgesteld over de uitkomst van het debat. "Een belediging voor de Staten. Niet Veldeke, maar de provincie was verantwoordelijk voor de voordracht. Hier is gewoon gesjoemeld met de benoeming van een belangrijk functionaris.'