27 01 2001 Limburgs Dagblad

Staten stemmen morrend in met plan streektaal

MAASTRICHT, VAN ONZE VERSLAGGEVER
De procedure rond de benoeming van Pierre Bakkes tot Limburgse streektaalfunctionaris is belabberd verlopen. Maar omdat Provinciale Staten Bakkes dolgraag in deze functie zien, stemden ze toch in met de plannen voor het behoud van het Limburgs.
Even dreigde gisteren de hele benoemingsprocedure in de prullenbak te belanden. Met name coalitiepartijen VVD en PvdA uitten forse kritiek op de wijze waarop Bakkes werd benoemd. De dialectvereniging Veldeke zou te veel op eigen houtje hebben gehandeld en de provincie voor het blok hebben gezet.

Toen het uiteindelijk op stemmen aan kwam, toonden de coalitiegenoten hun zwakke knieën. Morrend stemden ze toch in met de benoeming van Bakkes en het instellen van de 'Raod veur 't Limburgs'. Ze waren bang dat Bakkes bij een nieuwe procedure af zou haken.
Een motie van de VVD waarin de procedure werd afgekeurd, werd uiteindelijk met grote meerderheid aangenomen.