Het werd wel gestemd maar van de achterkamertjespolitiek en het balletje-balletje tussen Veldeke en geduputeerde Eurlings hadden de Provinciale Staten toch schoon genoeg. De kuipende koempels kwamen met een beschadigde reputatie uit het debat en kunnen alleen maar hopen dat de commotie rond hun veaudeville luwt.
Wim Kuipers doet verslag van deze Pyrrhus-overwinning op de Statenvergadering van vrijdag 26 01 2001.

Serieuze aanpak Limburgse taal kan beginnen
Streektaalfunctionaris benoemd

MAASTRICHT - Dr. Pierre Bakkes uit Roermond kan definitief benoemd worden als eerste streektaalfunctionaris voor het Limburgs. Hiertoe hebben provinciale staten van Limburg gisteren besloten. Er komt ook een Raod voor 't Limburgs. Alleen de precieze samenstelling daarvan blijft voorlopig onduidelijk.
De Staten debatteerden meer dan twee uur over het zoveelste voorstel inzake de Limburgse taal. Gedeputeerde M. Eurlings (CDA) kreeg het zwaar te verduren, voornamelijk over de gevolgde procedure voor de streektaalfunctionaris. Die was zonder meer krakkemikkig: daar waren alle partijen het over eens.

Aanvankelijk zag het er daarom naar uit dat de hele procedure overgedaan zou moeten worden. Maar een dringend beroep van Eurlings leidde ertoe dat vooral de VVD maar ook de PvdA overstag gingen. Vooral omdat Eurlings betoogde dat geen van de zogenaamd strijdende partijen tegen de kandidatuur van Bakkes zou zijn.
Een motie van Groen Links die voorstelde opnieuw te beginnen, met een schone lei, dus ook een nieuwe advertentie, "want we zijn bezig een kapitale fout te maken", kreeg de stemmen van de coalitiepartijen (CDA, VVD en PvdA) tegen, zodat de motie verworpen werd.
De VVD, die nogal wat kritiek gespuid had op de procedure, diende vervolgens een motie van treurnis in over de gang van zaken. Ook om van het gebeuren te leren, meende de VVD. PNL en GroenLinks zagen niets in dit gebaar. Helma Gubbels van GroenLinks argumenteerde: "In deze motie staat helemaal niets, en we steunen nooit iets wat niets blijkt."

Vrijwel alle partijen betreurden het dat er zoveel commotie ontstaan was - of liever: herrie. D66 dacht dat de polarisatie ontstaan was "door de eenzijdige inbreng van Veldeke", en vroeg de provincie om met alle partijen te gaan overleggen. Deputé Eurlings beloofde dat.
PNL en VVD wezen Eurlings met nadruk op een uitlating van Veldeke-voorzitter Giesen in het Limburgs Dagblad (zie hiervoor het bericht Veldeke wil niet iedereen in Raod). Giesen wil niet met de Stichting Dialect Onderwijs Limburg (DOL) aan tafel zitten. "De vereniging die u aanhangt", zei de woordvoerder van de VVD tegen Eurlings, "weigert zich dus constructief op te stellen."
Giesen zei ook nog tegen het LD dat hij "weigert te praten over een standaard geschreven Limburgse taal", waaruit fractievoorzitter Zinken van de PNL concludeerde dat Veldeke dus niet wil praten "over de ontwikkeling van de Limburgse taal", maar als het Handvest voor de Minderheidstalen "een eenheid verlangt", voegde hij er dreigend aan toe, "dan zal dat natuurlijk moeten."
Daar werd verder niet over gepraat - wel over de eenheid binnen de Raod veur 't Limburgs. Eurlings beloofde "alles in het werk te stellen om de partijen onder één noemer te krijgen."

Intussen is nog niet duidelijk wie in die Raod komt. Volgens de PNL horen daar geen ambtenaren in thuis, noch mensen van de universiteiten van Nijmegen en Leuven, maar bijvoorbeeld mensen die bij de radio dagelijks met de Limburgse taal te maken hebben, zei Zinken, "want de taal is van de mensen, niet van wetenschappers."
Dat lijkt een gepasseerd station, tenminste voor de komende twee jaar. Want dan wordt kritisch bekeken wat die Raod allemaal gedaan heeft. Zoals gemeld heeft de provincie DOL en de Werkgroep AGL samen één zetel aangeboden. Duidelijk werd dat hier nog over onderhandeld kan worden.

Saillant detail: op de dag van deze misschien historische discussie bestond de vereniging Veldeke op de kop af driekwart eeuw: opgericht 26 januari 1926 vermeldt het briefhoofd. Niemand van de geachte afgevaardigden had dat kennelijk in de gaten. Allez: een mooi moment om eindelijk eens serieus te gaan werken voor een aan de Limburgse taal.

U kunt nog wat achtergrond over deze affaire lezen in de columns van Paul Prikken: Waat ei gedoons (1)en Waat ei gedoons (2). Verder staan er talrijke documenten in ons archief.