Gerommel met (of om) de streektaalfunctionaris?

Werkgroep AGL geeft antwoord

In het artikel  'Gerommel aan het Limburgse taalfront', 27 12 2000 Dagblad de Limburger, wordt gezegd dat "Veldeke al zeker twee jaar met de provincie in gesprek zou zijn over de aanstelling van een streektaalfunctionaris". Voorts stelde oud-Veldeke-voorzitter Frans Walraven  in het Veldeke-tijdschrift jaargang 75 - 2000 nummer 6, dat de streektaalfunctionaris, die op het punt stond benoemd te worden, door ons (werkgroep AGL) "eens duchtig onderuit geschoffeld werd".
Nou, nou, dat is nogal wat: namelijk dat de werkgroep AGL een idee waar we voor 100 procent achter staan, 'onderuit zou schoffelen'. De werkgroep AGL moet hier toch enige duidelijkheid scheppen...

Standpunt van de Werkgroep AGL:

Wanneer dr. Pierre Bakkes inderdaad de eerste Limburgse streektaalfunctionaris wordt, heeft dat onze volledige instemming. Waarschijnlijk weet niemand meer van het hedendaagse Limburgs en de problemen die mensen hebben met die taal, dan juist hij. Die kennis heeft hij niet alleen in de studeerkamer opgedaan, nee: hij heeft zich jarenlang de bein ónger 't lief oet gesjoojd voor de taal die hem zo ter harte gaat. Hij kan dan ook zeer belangrijke aanzetten geven voor de ontwikkeling van het Limburgs.

De Werkgroep AGL heeft alleen gesteld -en blijft dat ook stellen- dat de manier, waarop deze streektaalfunctionaris gezocht (of aangesteld) wordt, niet deugt. Dat is niet goed voor de toekomstige streektaalfunctionaris, en zeker niet goed voor het functioneren van de provinciale democratie. Zie ook ons standpunt dat we op vrijdag 24 11 2000 geformuleerd hebben tegenover een zogenaamde rap-rap samengestelde 'adviescommissie', maar die buiten het feit dat ze, omwille van haar vertegenwoordigers uit twee katholieke universiteiten, wellicht een christelijk geïnspireerd draagvlak representeerde, maar eerder een vooringenomen dan democratisch of constructief gehalte had.

Over een opmerking in het artikel 'Gerommel aan het Taalfront' zijn we helemaal niet tevreden. Dat is de mededeling van Veldeke "al zeker twee jaar met de provincie in gesprek te zijn over de aanstelling van een streektaalfunctionaris" - let wel: aanstelling. We zouden deze mededeling het liefst in de categorie cafépraat onderbrengen. Maar gevreesd moet worden dat het om waarheid gaat.

Dan vragen we ons af: met wie van de provincie praat Veldeke? De gouverneur, de cultuurgedeputeerde? Uiteraard is dat ieders recht, maar het gaat hier wel om een hoge provinciale ambtenaar, die streektaalfunctionaris. Er is er daar maar eentje van - en hij is ook nog de eerste. Je mag verwachten dat Staten en burgers (via de pers bijvoorbeeld) minimaal op de hoogte zijn, dat er zulke gesprekken gehouden worden. Niemand wist er echter van. De man in de straat zal daar niet wakker van liggen - maar dat zou wel moeten. Want namens wie praat Veldeke? Namens de 3000 abonnees op het tijdschrift Veldeke? Maar die hebben niets te vertellen - wisten ook van niets. Er is al meer dan tien jaar geen algemene vergadering meer geweest. Bestuursverkiezingen: die bestaan gewoon niet.

Maar goed: laat de politiek daar maar verder mee stoeien. Het zou echter jammer zijn als dit binnenskamers gedoe het werk van de streektaalfunctionaris zou belemmeren.

Werkgroep AGL (Algemeen Geschreven Limburgs)