28 02 2001 Provincie (Zeeland) wil Europese erkenning Zeeuwse taal

door Ernst Jan Rozendaal

MIDDELBURG - Het dagelijks provinciebestuur heeft een officieel verzoek ingediend bij staatssecretaris G. de Vries (Binnenlandse Zaken) het Zeeuws te erkennen als Europese streektaal.

De wetenschappelijke adviesgroep die de provincie voor deze aanvraag bijstaat, gaat daarmee voorbij aan de Nederlandse Taalunie. Die ondersteunt het verzoek om erkenning niet.
Volgens de Nederlandse Taalunie is het Zeeuws een dialect van de Nederlandse taal, waardoor erkenning als streektaal volgens de definitie van het Europees Handvest voor Streek- en Minderheidstalen niet aan de orde is. Het streven het Zeeuws als streektaal erkend te krijgen is niet van vandaag of gisteren. Sinds 1997 heeft de provincie die kwestie in onderzoek. Nadat een provinciale werkgroep had geconcludeerd dat het Zeeuws in aanmerking kwam als streektaal te worden erkend, werd een jaar geleden een aantal wetenschappers benaderd met de vraag een officieel verzoek te onderbouwen.