31 08 2001 Dagblad De Limburger

Voelt u zich Limburger?

MAASTRICHT Voelt u zich Limburger? Ja/nee (doorstrepen wat niet gewenst is).
Vraag: wie wil dat eigenlijk weten? Antwoord: het provinciaal bestuur van Limburg. De belangstellende vraag naar uw Limburger-gehalte' maakt deel uit van een enquête die sinds kort te vinden is op
http://www.limburg.nl, de internet-site van de provincie Limburg. Voor wie het weet, tenminste, want de provincie heeft de enquête bepaald niet met de gebruikelijke tam-tam aangekondigd. Dat komt nog, later dit jaar. Voorlopig gaat het om een proef.
Wie de enquête al doorklikkend ontdekt heeft, wordt geconfronteerd met een lange lijst vragen. Vragen "waarmee wij willen nagaan in welke mate u zich Limburger voelt, wat dat voor u betekent en of (en zo ja, wanneer) u Limburgs spreekt', licht gedeputeerde Martin Eurlings (CDA, cultuur) toe. Niet in het Limburgs, maar in het ABN.
Het doel van dit alles: materiaal verzamelen voor een wetenschappelijke studie naar de mate waarin Limburgers vandaag de dag nog dialect spreken, en in welke situaties ze dat doen. "Bovendien zullen de provincie en de inmiddels aangestelde streektaalfunctionaris, mede op basis van de resultaten van deze enquête, hun beleid en activiteiten op het terrein van het dialect bepalen', meldt Eurlings. Niet zo maar een simpele vragenlijst, dus, maar een beleidsinstrument.
Voelt u zich Limburger? En zo ja, waaraan ontleent u dat gevoel dan? Aan de feesten (carnaval, schuttersfeest, kermis), aan de Limburgse mentaliteit (gezelligheid, gastvrijheid, Bourgondisch), aan het katholieke geloof, aan de dialecten, aan de geschiedenis, aan de vlaai wellicht? Spreekt u dialect, en zo ja wanneer, waar en met wie? Hoe vaak luistert u naar de Limburgse radio, kijkt u naar de Limburgse televisie, leest u Limburgse kranten? En zijn Belgische Limburgers volgens u óók echte Limburgers?
Zestig vragen in totaal. "Het beantwoorden kost u ongeveer vijftien minuten', troost Eurlings degenen die door de bomen het bos uit het oog dreigen te verliezen. Dat kwartiertje klopt wel ongeveer, mits de bedenktijd tot het minimum wordt beperkt. Dan één muisklik, en uw Limburgse ziel ligt open en bloot bij de provincie op tafel. Een honderdtal inwoners van deze provincie heeft die stap inmiddels al gewaagd.

vrijdag, 31 augustus 2001