Monique Parren, Limburgs Dagblad, oktober 2000
 
PNL'er Zinken ziet terugkeer dialectschrijftaal op politieke agenda
 
'En toch moet er een AGL komen'
 
De erkenning van het Limburgs als streektaal hangt aan een zijden draadje. Als er niet binnen twee jaar een overkoepelende dialecttaal bestaat dan moet de provincie die erkenning intrekken
 
Echt/Maastricht
 
"Om de drie jaar moet de Nederlandse regering resultaten presenteren aan een speciale Europese Commissie.
Als onze inspanningsverplichting uit het Handvest voor Streektalen (1996) dan nóg niet is omgezet in daden, is er geen draagvlak meer", betoogt Fons Zinken (Partij Nieuw Limburg).
Wil Zinken alsnog het laatste woord hebben in de politieke discussie rond die gewraakte dialecttaal? "Dat krijg ik toch," zegt de politicus nog steeds overtuigd van zijn eigen gelijk.
De storm rond zijn initiatiefvoorstel in Provinciale Staten voor het Algemeen Geschreven Limburgs is inmiddels bedaard. Tussen zijn nijvere bijen heeft ook amateurimker Zinken zelf de rust hervonden. Hij is nog steeds blij met alle aandacht voor het Limburgs dialect -'Vara en VPRO hebben er zelfs een radio-item van gemaakt'- maar tegelijkertijd 'hoogst ongelukkig met de reacties van de mensen'. "In mijn vrije tijd fiets ik nogal veel, dan vooral word ik op het onderwerp aangesproken."
Zo heeft Zinken gemerkt dat er een verkeerd beeld leeft bij de burger. "Het is nooit de bedoeling geweest om van Limburg een tweede Friesland te maken. De dialectstandaardtaal verplicht stellen? Neen, mensen iets opdringen werkt eerder averechts. Maar we moeten volgens het Handvest wél zorgen voor zo'n overkoepelende taal, zodat mensen die dat willen het dialect kunnen leren lezen én schrijven."
De politiek moet zich volgens Zinken niet bemoeien met de haalbaarheid van zo'n initiatief. "Wij moeten faciliteren. Laat nu aan de deskundigen over hoe je van 550 dialecten één schrijftaal maakt."
 
Cultuurgedeputeerde Martin Eurlings en Commissaris der Koningin Van Voorst hebben de publieke opinie volgens Zinken bewust of onbewust op het verkeerde been gezet. Zinken wil ook niet opnieuw het wiel uitvinden. "Het is misschien een verrassing, maar het AGL bestaat al," wijst hij naar een vuistdik boekwerk van Paul Prikken: De taal van de Maas, 30.000 woorden uit Nederlands en Belgisch Limburg in een eenduidige spelling. De nog aan te stellen streektaalfunctionaris en de Raad voor het Limburgs - per 1 januari - moeten daarop voortborduren, simpel zat vindt Zinken. Juist het instellen van die Raad voor het Limburgs ziet Zinken als de 'grote winst in de oververhitte discussie'. Nu is het zaak volgens de PNL-voorman om toe te zien op de onafhankelijkheid van de Raad. Veldeke mag er zich niet mee bemoeien, met andere woorden. "Veldeke is te veel op de stoel van Provinciale Staten gaan zitten," vindt Zinken terugkijkend. "Het is een dialectverenging die door de provincie is gevraagd om advies. Dat is nog geen vrijbrief om je ook te mengen in het debat."
"Linksom of rechtsom, het AGL komt terug op de politieke agenda," meent Zinken.