MONIQUE PARREN/ Limburgs Dagblad 26 08 2000 /Regio
Woordenstrijd over dialect
 
Het gekissebis over het Limburgs als streektaal en één Algemeen Geschreven Limburgs (AGL) duurt voort. Fons Zinken (Partij Nieuw Limburg) wil koste wat kost zijn dialectvoorstel door Provinciale Staten 'jagen'. Er is één probleem: draagvlak bij de overige partijen is er niet. En dus schreeuwt de kleine oppositiepartij moord en brand over de hoogmoed van vooral de grote coalitiebroeders. Het onderwerp lijkt ineens minder belangrijk.
 
PNL-voorman Fons Zinken moet het antwoord steeds maar schuldig blijven. Ook deze vrijdagmiddag in de commissie cultuur als Helma Gubbels (GroenLinks) nog maar eens vraagt 'waar in vredesnaam het draagvlak is voor het dialectvoorstel'.
"Als ik ernaar vraag op straat, in de buurt of bij bekenden, dan constateer ik steeds weer dat het onderwerp niet leeft. Het AGL is toch vooral gericht op een selecte groep mensen met de streektaal als hobby."
 
Zinken is zo'n hobbyist en misschien wringt daar de schoen. De nijvere PNL'er heeft met zijn partijgenoten hard gewerkt aan het initiatiefvoorstel en wil niet weten van het ontbreken van enig draagvlak. Hij schaart alle kritiek meteen onder de noemer politieke onwil. "De commissie heeft al een standpunt ingenomen zonder naar mij te luisteren, dat is een onjuiste gang van zaken"
Ook de -negatieve- reactie van de gerenommeerde dialectvereniging Veldeke legt Zinken naast zich neer.
"Wij hebben eigen specialisten binnen de partij, ook niet de minste."
De PNL houdt zich vast aan het Europees Handvest voor Regionale Talen uit 1996 waarin is vastgelegd dat de provincie zich zal inspannen om het Limburgs als streektaal te behouden.
"Na dat besluit hebben we niks meer ondernomen, daarom doen wij deze zet. Het handvest is ook het draagvlak voor ons voorstel."
Volgens D66 is het 'schier onmogelijk om alle tongvallen onder te brengen in een standaarddialect'. Ook de overige fracties delen die mening. VVD en PvdA betreuren vooral de houding van Zinken.
"De discussie over het voorstel krijgt zo een politieke sfeer en dat is jammer."
PNL houdt desalniettemin vast aan het Algemeen Geschreven Limburgs.