NRC HANDELSBLAD, 02 03 2000

'Erken Limburgs als taal'

Nederland moet een drietalig land worden. Naast de twee officiële landstalen, het Nederlands en het Fries, moet ook het Limburgs erkend worden als officiële landstaal.

Dat vindt de Partij Nieuw Limburg (PNL) die een procedure is begonnen om tot erkenning te komen. Het Limburgs bestaat uit enkele honderden varianten en wordt gesproken door 1,6 miljoen mensen in Belgisch- en Nederlands-Limburgs, en in een deel van

Duitstalig België. Het Limburgs werd in 1997 door de Nederlandse regering al erkend als streektaal volgens het Europees handvest voor Streek- en Minderheidstalen. Ook het Nedersaksisch in Noordoost-Nederland heeft die status. De provinciale politieke groepering PNL, met zes zetels vertegenwooidigd in Provinciale Staten van Zuid-Limburg, wil verder gaan.

Fractievoorzitter A. Zinken uit Echt: 'Wij streven naar een gelijkwaardige positie van het Limburgs naast het Nederlands en het Fries. De procedure loopt. Wij zijn al gaan praten in Brussel en in Den Haag.' Zinken verwacht dat Provinciale Staten in Limburg over drie maanden akkoord gaan met de officiële aanvraag tot erkenning.

'Het heeft allemaal niets te maken met het afzetten tegen Nederland', aldus Zinken. 'Wij willen alleen niet dat onze taal verloren gaat in de globalisering. Een officiële erkenning betekent dat de overheid zich nog meer moet inzetten om de taal te behouden. Bijvoorbeeld door ook op scholen de Limburgse taal te doceren.'