Walter Van Roessel / Dagblad De Limburger 29 07 2000 / Lezersbrief
 
Dialect
 
Met stijgende verbazing heb ik de bijdrage van Rob Belemans gelezen. Hij stelt met zoveel woorden dat het streven naar een geschreven Limburgse eenheidstaal fascistisch geïnspireerd is.
Hij noemt de opstelling van de PNL 'politiek laakbaar' en bezigt zelfs het begrip 'Kulturkammer'.
Hij bevestigt wel een stelling die ik in een schrijven aan TV-Limburg d.d.d 6 juli 1999 heb geponeerd, te weten: 'Als je als Limburger om les in je eigen taal en cultuur vraagt word je op zijn minst verdacht gevonden'.
Verder ziet hij in een geschreven Limburgse eenheidstaal een bedreiging voor de lokale dialecten en betitelt hij die taal als 'een Esperanto' en 'eenheidsworst'. Een geschreven Limburgse eenheidstaal is mijns inziens evenwel een basisvoorwaarde voor het overleven van de lokale dialecten, die in het Limburgs veel meer bevestiging zullen vinden dan in het Nederlands.
Tenslotte verwart hij Politieke grenzen met taalgrenzen. Het Limburgs wordt weliswaar, in welke variant dan ook, gesproken in verreweg het grootste deel van Nederlands Limburg en Belgisch Limburg, maar het bestrijkt zeker niet het hele grondgebied van de beide Limburgen. Bovendien wordt er ook buiten Limburg, o.a. in Budel en Bracht, nog Limburgs gesproken.
De vijandigheid waarmee Rob Belemans het streven naar een geschreven Limburgse eenheidstaal benadert en de antidemocratische gezindheid waarvan hij blijkt geeft, vind ik onbegrijpelijk.
Hij is toch wel een universitair wetenschappelijk medewerker dialectologie?
 
Walter van Roessel, Maastricht