09 12 2000 Limburgs Dagblad

Nederlands moet Limburgser worden

Nederlands moet Limburgser worden/ Sittard - Uit pure frustratie dat het provinciebestuur maar niks doet aan de erkenning van het Limburgs als taal is de werkgroep Algemeen Geschreven Limburgs (AGL) gestart met een virtueel Limburghuis op internet. Doel daarvan is om te komen tot een Limburgse eenheidsspelling, maar daarnaast willen de initiatiefnemers ook dat de invloed van het Limburgs in het Nederlands groter wordt. De initiatiefnemers van het virtueel Limburghuis zijn de Limburgse taaldeskundigen Paul Prikken (54) uit Sittard en Wim Kuipers (61) uit Maastricht.
Zij zijn het beu dat er na jarenlang praten door bestuurders maar niks van de grond komt, terwijl de belangstelling voor de taal alsmaar groeit. ,,We willen niet langer zoet gehouden worden met voorstellen in zwaarwichtige nota’s, die slechts op het Gouvernement circuleren," sneren Kuipers en Prikken.
,,Je zou inderdaad kunnen zeggen dat ons initiatief uit frustratie is geboren," legt Paul Prikken uit. Hij is geboren en getogen in het Belgische Dilsen en runt in Sittard een vertaalbureau. Samen met Kuipers verzorgt hij de taalrubriek ’de Taallien’ op L1-radio. De stelling van onder meer taalgenootschap Veldeke dat er geen eenheidsspelling in Limburg mogelijk is vanwege de vele verschillende dialecten in deze provincie vindt hij maar onzin.
,,Dat is helemaal niet zo moeilijk," zegt Prikken. ,,Luister maar eens naar L1-radio. Daar wordt in wezen algemeen Limburgs gesproken. Alles wat daar gezegd wordt, kunnen ze in Kerkrade en in Venlo verstaan. Er heeft nog niemand gebeld met de mededeling dat ze het niet verstaan of snappen."
Het belangrijkste vindt hij dat de Limburgse taal wordt opgeschreven. ,,Anders gaat de taal steeds verder achteruit. Want bepaalde Limburgse woorden worden dan al snel niet meer gebruikt en zijn we geneigd Nederlandse woorden te verlimburgsen." Hij verwijst in dit kader naar de provincie Drenthe waar een lang niet zo uitgesproken dialect als het Limburgs wordt gebezigd.
,,Daar zijn ze wel hartstikke trots op hun taal. Zes keer zoveel als wij hier in Limburg. We lopen traditioneel weer eens achter. We hadden liever gezien dat de provincie mee zou werken om de Limburgse cultuur via moderne middelen te verbreiden. Maar onze provincie laat zich liever iets overkomen dan zelf iets te ondernemen. In vergelijking met andere provincies kunnen we Limburg als een van de meeste cultuurbarbaarse provincies beschouwen."
Prikken wil zelfs verder gaan dan alleen maar de Limburgse taal promoten. ,,We willen met onze website ook dat we meer zuidelijke invloed krijgen op de Nederlandse taal. Die is er al natuurlijk. Neem het woord ’steggelen’. Een woord dat toch oorspronkelijk Limburgs is. Natuurlijk staan er in de Van Dale nog meer Limburgse woorden, maar die zijn toch vaak niet doorgedrongen tot het echte taalgebruik. Bijvoorbeeld vreigele (ruzie maken, red.). Dat woord zou je kunnen opnemen in het Nederlands. Waarom niet?"
Op de site www.limburghuis.nl <http://www.limburghuis.nl> staan allerlei wetenswaardigheden over de Limburgse taal. Maar wie zelf aan de slag wil met het Limburgs, bijvoorbeeld voor het schrijven van een eigen gedicht of verhaal in het Limburg, kan via deze site straks een automatische Limburgse spellingscontrole of een Limburgs woordenboek zijn computer downloaden.