28 11 2000 Trouw & Dagblad de Limburger
Van der Ploeg kandidaat voor schandpaal taaldiscriminatie
 
Door Haro Hielkema
 
DORDRECHT Er moet een Meldpunt Taaldiscriminatie komen, vindt het Tweede Kamerlid Van Middelkoop (GPV). En de eerste die dan een klacht aan zijn broek krijgt, is staatssecretaris Van der Ploeg van Cultuur.
De politicus die bekend staat als het taalgeweten van de Kamer', lanceerde zijn idee zaterdag op een conferentie van het Algemeen-Nederlands Verbond over taal en taalbeleid in het Dordtse Hof. Op de plaats waar in 1618 de roemruchte Synode van Dordrecht plaats vond bepleitte Van Middelkoop het instellen van een "beschaafde variant van de schandpaal' voor diegenen die de Nederlandse taal geweld aandoen. Dat Van der Ploeg voor hem de eerste gegadigde is voor een klacht wegens taaldiscriminatie, heeft niet alleen te maken met diens voorliefde voor het veelvuldig gebruik van Engelse woorden en uitdrukkingen, maar ook met diens voornemen het ANV subsidie te onthouden. Volgens Van Middelkoop wordt de Nederlandse taal bedreigd door het "oprukken van de Engelse taal', de "slonzigheid' waarmee buitenlandse woorden in het Nederlands binnensluipen en het gebrek aan cultureel zelfrespect als het om de nationale taal gaat. De GPV'er heeft een aantal jaren geleden met CDA-collega Koekkoek een initiatief-wetsvoorstel ingediend om het gebruik van het Nederlands in de Grondwet te verankeren.
Het spijt hem nog steeds dat de Kamer dat voorstel heeft afgewezen, omdat Nederland nu een taalrecht ontbeert. "In de discussies over taal gaat het veel meer over streektalen dan over het Nederlands. Er is lauwheid alom, wij gebruiken onze taal slordig en nonchalant.' Het is hoog tijd daar sancties tegenover te stellen, vindt Van Middelkoop, die bij het beschaafd-activistische verbond een al even beschaafde applaus oogstte.
Toch moeten we die bedreiging van het Nederlands ook weer niet overdrijven, vinden de professoren Toon Hagen en Abram de Swaan. Hagen, voorzitter van de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren, noemde de strijd tegen Engelse en andere buitenlandse leenwoorden in het Nederlands verspilling van tijd en energie. "Het is in de geschiedenis van het Nederlands nooit anders geweest. De taal heeft in het verleden ook legio Latijnse en Franse woorden opgenomen, zonder dat de grammatica of de syntaxis van het Nederlands er op enige wijze door veranderd is.'
De Swaan, hoogleraar aan de Amsterdamse School voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek, noemt het gebruik van Engelse woorden eerder potsierlijk dan ergerlijk. "Van der Ploeg vind ik net zo mallotig als iemand die een ringetje in zijn oor doet of twee verschillende kleuren schoenen draagt.'
Hagen en De Swaan maken zich wel zorgen over de trend in het onderwijs om het Engels als lestaal te gebruiken. Wat Hagen betreft moet in het hoger onderwijs in de bachelorsfase' (de eerste fase) verplicht les gegeven worden in het Nederlands en mag het Engels hooguit in de mastersfase' als voertaal gekozen
worden. De Swaan is strenger en heeft zelfs bedenkingen tegen in het Engels geschreven proefschriften. "Promovendi grijpen naar het Engels, omdat het zo gemakkelijk gaat. Het is net als vrijen met een opblaaspop: het lukt altijd. Maar schrijven in het Nederlands vraagt slijpen aan je zinnen en exact formuleren. Daarom ben ik zeer terughoudend in het gebruik van het Engels.'
 (Trouw)
dinsdag, 28 november 2000
© Dagblad De Limburger