Lé Giesen, voorzitter van Veldeke / tijdschrift Veldeke jaargang 75 - 2000 nummer 4
 
Van 't bestuur
 
De streektaalfunctionaris
Weej zien al zo'n jaor of twieë met de Provincie in gesprek euver zó'nne mins. Emes dae deskundig is op 't terrein van 't Limburgs en zich bezig halde kint met de óntwikkeling van ós taal en de daoveur nuuëdige progamma's. Gelökkig meuge weej de streektaalfunctionaris alvas gaon aanstelle.
 
 
(advertentie)
Streektaalfunctionaris Limburg
Veldeke Limburg wenst in contact te komen met kandida-
ten voor de positie van streektaalfunctionaris in Limburg.
Functie-eisen
Limburgs sprekende dialectoloog (liefst gepromoveerd) met:
* ruime kennis van de Limburgse cultuur, zijn verschijningsvormen en organisaties;
* ruime bestuurlijke ervaring in verenigingen;
* ruime ervaring in het onderwijs.
Uitstekend communicator,
- Goede uitdrukkingsvaardigheid in woord en geschrift zowel in
't Limburgs als in 't Nederlands.
- Actieve beheersing van de Duite taal.
Rapportering
Het ligt in de bedoeling dat de streektaalfunctionaris tzt medewerker van het Limburghuis wordt en als zodanig aan de directie ervan ondergeschikt is.
Sollicitatie
Reflectanten worden verzocht hun sollicitatiebrief met uitgebreid CV binnen 10 dagen na het verschijnen van dit blad te zenden
aan:
Drs L.J.A. Giesen,
Groetweg 24, 5926 PT Venlo tel 077-323 0961