Free Downloads....


De werkgroep AGL krijgt géén subsidie, steun of medewerking van (overheids)instanties die nochtans de taalcultuur zouden moeten bevorderen, zoals de provincie Limburg. Toch vinden wij dat de Limburgse taal en goed taalgebruik in het algemeen bevorderd moeten worden. Daarom gaan we hier gratis taalhulpmiddelen publiceren. Zodat schrijvers en sprekers in het Limburgs en het Nederlands zonder enige drempel toegang krijgen tot het prachtig beeldend vermogen van het zuiders taalgebruik.
Wij gaan niet bedelen, maar steun ons . Uw (kleine) bijdrage als lid van het AGL-platformis welkom. Dit woordenboek én de spelling ervan zijn een open platform: hebt u aanvullingen, kritiek, suggesties... mail ze naar info@limburghuis.nl. Onze dank voor uw medewerking, en nu maar gratis downloaden en vooral gebruiken!

Algemeen Limburgs Woordenboek (AGL_0301) Versie maart 2001
Electronisch Woordenboek op basis van 'de Taal van de Maas' ISBN 90-75249-01-2
Windows versie (ASCII-file inclusief lijnbrowser en (woord)zoeker Simfuz)
Dit bevat thans (maart 2001):
1. Limburgs Woordenboek (Woordenboek van het AGL) 
Handwoordenboek Nederlands-Limburgs / Limburgs Nederlands
2. Limburgs Spreekwoordenboek (en idioom)
Spreekwoorden, uitdrukkingen, gezegden en idioom; Nederlands-Limburgs / Limburgs Nederlands
3. Handleiding programma (Engels), Zoektips (Nederlands),

Copyrightbeperking en voorwaarden
Hierbij wordt vooral opgemerkt dat het copyright eigendom is en blijft van projectleider en auteur van 'de Taal van de Maas' (ISBN 90-75249-01-2), Paul Prikken. U mag het pakket downloaden, gebruiken, gratis doorgeven aan vrienden en kennissen, echter op voorwaarde dat dit niet voor commerciële toepassingen of doeleinden gebeurt. Dit woordenboek gebruiken als basis voor een nieuw programma, elektronische publicatie, publicatie op een website of gedrukte publicatie is absoluut verboden. U moet tevens de copyrechten van de auteur van het programma 'Simfuz', Timo Engelke, respecteren. Zie de betreffende files in de directory.

NU DOWNLOADEN  (ca. 900 kB / gecomprimeerde versie van ca. 4 mB, wordt automatisch uitgepakt in de directory C:\AGL_AGL_)
Enkelvoudige telefoonlijn: ca. 4 minuten