08 12 2000 Persbericht

Het Limburghuis is open

SITTARD, MAASTRICHT 08 12 2000. - Inderdaad: het Limburghuis is eindelijk toegankelijk. Een digitaal Limburghuis: een website van de werkgroep AGL (Algemeen Geschreven Limburgs). Een huis vol Limburg en vooral: de Limburgse taal. Dat was broodnodig. De belangstelling voor de Limburgse taal is weliswaar groeiende, maar er gebeurt nog veel te weinig. De Partij Nieuw Limburg (die onder meer een streektaalfunctionaris voorstelde en een Raad voor het Limburgs) bracht tijdelijk enige opleving in het debat. Maar helaas: de Limburgers zelf hebben bijna vier jaar na de erkenning van hun taal nog niets concreets daarover mogen vernemen.

Dat zijn we beu. We willen niet langer zoet gehouden worden met voorstellen in zwaarwichtige cultuurnota's die slechts op het gouvernement circuleren. Daarom zijn we op het web gegaan met http://www.limburghuis.nl Een website die een PLATform wil bieden aan iedereen die de Limburgse taal koestert, wil bewaren en verder uitbouwen. Liever hadden we gezien dat de provincie mee zou werken om de Limburgse cultuur via moderne middelen te verbreiden. Maar onze provincie laat zich liever iets overkomen dan zelf iets te ondernemen. In vergelijking met de inspanningen die andere provincies doen om taal en cultuur te bewaren, kunnen wij ons als een van de meest cultuurbarbaarse provincies van Nederland beschouwen.

Vandaar dat dit virtuele Limburghuis als particulier initiatief van de grond moet (zien te) komen.
Dat vinden we niet erg, want dit Limburghuis staat open voor iedereen. Alle verenigingen of initiatieven die met de Limburgse taal of cultuur te maken hebben, krijgen bij ons een plaats. Voor diegenen die een eigen 'webstek' plannen stellen we graag (en gratis) ruimte ter beschikking voor de opstap naar dit medium. Want dit virtuele Limburghuis heeft vele kamers, maar géén achterkamers.

Wij willen in dit Limburghuis eindelijk iets op gang brengen wat in Limburg ontbreekt: een open debatcultuur.
Iedereen die dat wil kan meepraten over de toekomst van het Limburgs, de spelling, grammatica, wat er verder moet gebeuren. In het Wirkes (werkhuis) wordt getimmerd aan het Limburgs. Als eerste projecten zijn in ontwikkeling de morfologie (vormleer) en een idioom van het Limburgs. Uiteraard besteden we aandacht aan het streven van de Werkgroep: het - op termijn - komen tot een eenheidstaal: het Algemeen Geschreven Limburgs.
Maar kijkt u zelf maar eens op de site:

http://www.limburghuis.nl


Voor verdere informatie kunt u terecht bij:
Paul Prikken 046 451 73 63
Wim Kuipers 043 325 23 22.