07 10 2002

Bijgewerkte lijst van Limburgse (en andere ) dialectwoordenboeken:

Waar je ze (nog) kunt krijgen
weten we niet... Maar ze bestaan!

Er zijn sinds 1884 - Dorpsspraak van Heerle - nogal wat Limburgse woordenboeken verschenen. En het blijft maar doorgaan. Onderstaande lijst zal dan ook - naar verwachting - enkele keren per jaar aangevuld moeten worden. We hebben naast de woordenboeken van het 'echte' Limburgs ook enkele woordenboeken opgenomen die gegarandeerd verwante woorden hebben, zoals woordenboeken uit Oost-Brabant, het Land van Maas en Waal, het nabije Rijnland en dat van Eupen.

Apart staan enkele zogeheten licentiaatsverhandelingen oftewel scripties, die in de universiteit van Leuven te raadplegen zijn. Ook bij de NCDN, de Nijmeegse Centrale voor Dialect- en Naamkunde van de KUN (universiteit van Nijmegen) zijn verschillende scripties over het Limburgs en de Limburgse dialecten aanwezig.

Naast woordenboeken hebben we ook lijsten met woorden (Heer, Meerssen)opgenomen. Verdere suggesties zijn zeer welkom.

mail ons:
info@limburghuis.nl

Nederlands Limburg

Algemeen
Prikken, P., de taal van de Maas, Woordenboek Nederlands-Limburgs. Uitg. C&C Euregio, Sittard 1994.

Werkgroep AGL, elektronisch woordenboek Nederlands-Limburgs / Limburgs-Nederlands (gratis te downloaden) 2001

Werkgroep AGL woordenboek on-line Nederlands-Limburgs / Limburgs-Nederlands 2001

Arcen - en Lomm
Litjens, G., en A. van Soest, En haffel Ârces/Löms. Horst 1990.

Blerick
Bakker, F. en Hendrikx, A., 't Blièriks van vruujer, het oude dialect van Blerick-Dorp vergeleken met het Venloos, Nijmegen 1995.

Echt
Geurts, R., Seppig wiej ein smawtpaer. Woorden en uitdrukkingen in het Echter dialekt. Echt 1988.

Elsloo
Cobben, J.G.G., De platte Aelsenaer. Diksjenaer van 't Aelser plat óét de jaore 1940-1950 en vreuger. Elsloo 2000.

Elsloo (en Beek)
Roebroek, 'Meister' J.L.H. (Louis) (1851 - 1924), Dialect van Beek-Elsloo, (3e deel vd. serie 'Wat Baek ós bud', facsimile van met de hand geschreven aantekeningen. Samengesteld door o.m. F. Ramaekers en P. Goossens (jaar en uitgever niet vermeld, maar de aantekeningen starten omstreeks 1886).

Gennep
Van Dinter, W. (e.a.), Dialectwoordenboek van de gemeente Gennep. Een keuze uit de woordenschat van het dialect van Gennep, Heijen, Milsbeek, Ottersum en Ven-Zelderheide. Stichting Dialectwoordenboek van de Gemeente Gennep, Gennep 1993.

Gronsveld
Jaspars, G., Groéselder Diksjenèr. Woordenboek van het Gronsvelds dialekt. Gronsveld 1979.

Jaspars, G., Woordenboek van het Gronsvelds. Gronsveld 2000.

Heer
Notermans, J., Hiersj-Mestreechs-ABN Woordenboek. Maastricht 1990.

Heerlen
Jongeneel, J., Een Zuid-Limburgsch taaleigen. Proeve van vormenleer en woordenboek der dorpsspraak van Heerle. Heerlen 1884.

Ger Prickaerts, e.a., Woadbook veur Heële en umsjtriëke. Heerlen 2000, Veldeke. ISBN 90-80505411

Helden
Van Horen, L., Heljese weurd, oehtdrukkinge en gebroehke. Helden 1986.

Herten
Beenen, P. H. H., Dialect en volkskunde van Herten. Roermond 1973.

Horst
Verheijen, J. (e.a.), è Maes inne taes, Plat Hôrster. Horst 1989.

Kerkrade
Amkreutz, L. (e.a.), Kirchröadsjer Dieksiejoneer. Kerkrade 1987. Sterk vermeerderde tweede druk, met register Nederlands-Kerkraads, Kerkrade 1997.

Kerkrade (mijnwerkersdialect)
Bischoff Jo, Wöad en Zagenswies op de Hollendsje Koel, Kerkrade, mei 1986, (eigen uitgave van de auteur)

Maastricht
Breuls, C., Vademecum handelend over Maastrichts dialect. Maastricht 1914

Endepols, H.J.E., Woordenboek of Diksjenaer van 't Mestreechs. Maastricht 1955, 1985 (vierde druk).

Dumoulin Phil en Coumans Jan, Sjöd miech nog eint in , Het dialect van Maastricht: een groot-Limburgse taal. 1986 Uitgeverij BZZToH, 's-Gravenhage.

P.H.M. Shepherd, van Taol naar Taal, Nederlands voor Maastricht en omstreken, 1946, drukkerij CL. Goffin, Maastricht. *Hoewel Shepherd in dit werkje eigenlijk als taalpurist de (ongewenste) dialectvormen uit het Nederlands wil weren, is het een geweldig nuttig werkje, want het geeft nog tal van woorden, verbuigingen en geslachtsvormen die thans uit het Maastrichts verdwenen zijn.

Meerlo-Wanssum
Van de Voort, Th., Het dialekt van de gemeente Meerlo- Wanssum. Amsterdam 1973. (De dialecten van Wanssum, Geisteren, Blitterswijk, Meerlo, Tienray, Swolgen).

Meerssen
Nijsten, J., Wäöd op sjterreve nao dwad van 't Meersjens dialek. Meerssen 1993 (ongepubliceerd).

Meijel
Crompvoets, H., Mééls Woordeboe:k. Meijel 1991.

Nuth
Colla Bemelmans, Nut(h)se kal is geine nötte kal, Woordebook van Nut (2002)
Mit teikeninge van Wim Simons
ISBN: 90-76043-53-1 . Uitgegeven door LiDiLi / Pries € 14,90

Roermond
Kats, J.C.P., Remunjs Waordebook. Roermond 1985.

Schinveld
Peiffer, F.J., Woeërdebook van 't Sjilves Dialek. Schinveld 1995.

Simpelveld
Bisschops, M., Zumpelvelder Wöad. Eerste woordenlijst van het Simpelvelder dialect. Simpelveld, Heemkundevereniging De Bongard 1994.

Sittard
Van der Heijden, L., Zittesjen A.B.C. Sittard 1927. Herdruk 1973.

Schelberg, P.J.G., Woordenboek van het Sittards dialect met folkloristische aantekeningen. Amsterdam 1979.

Stramproy
Steijvers, L., Weem kintj ze nog? - ein verzameling Rojer weurd. Baexem 1989.

Steijvers, L., Weem kintj ze nog? - bielage. Baexem 1989.

Susteren
Schulpen, W. e.a., Zösterse Kal. Susteren 2000.

Swalmen (in voorbereiding)
Geraedts Wim, 't Zjwamer plat, electronisch woordenboek. Het is de bedoeling dit op Internet te plaatsen. (stand op 24 12 2000: ca. 1600 woorden)
Voor contact met de auteur/samensteller:
w.geraedts@home.nl

Tegelen
Houx, J. (e.a.), Tegels Dialek. Uiteenzetting over de klankleer, spraakkunst en woordenschat van het dialekt van Tegelen. Maastricht 1968.

Tungelroy
Kooijman, G., Thematisch Woordenboek van het Tungelroys. Amsterdam 1985.

Valkenburg
Dorren, Th., Woordenlijst uit het Valkenburgsch Plat, met etymologische en andere aanteekeningen. Publications de la Société historique et archéologique du Limbourg 52-53 (1917-1918). Valkenburg 1928, tweede druk.

Venlo
Van Gasselt, J., Venloos Opzeuk Bukske. Venlo 1992.

Alsters, A. (e.a.), Venloos Woordenboek. Stichting Henric van Veldeke, Venlo 1993. Met een bijdrage van F. Bakker (Blericks Dialect).

Venray
Schols, W., en G. Linssen, Venrays woordenboek. Woordenschat, klankkarakter, systeem, structuur en gebruik van de Venrayse taal. Veldeke Venray, Venray 1991.

Weert
Van den Berg, J. e.a., Weertlands Woordenboek, Weert 1983.

Hermans, P.F., Wi-j zegkdje det op ze Wieërs / Hoe zeg je dat in het Weerts? Een samenvatting over de klanken, spraakkunst en woordenschat van het Weerter dialect. Weert 1994.

Hermans, P.F. e.a., De Weertlandse Dialecten, vör te laeze, te schriêve en te kalle. Weert 1998.

Vlaams of Belgisch Limburg

Beverlo
Vandermeeren, L., Het Bjêvels. Beverlo 1995.

Bree
Schoofs, R., Woordenboek van het dialect van Bree en omgeving. Bree 1988. 1996 (tweede druk).

Genk
Geraerts, A. (e.a.), Gènker Woerdeleest. uitg. Gemeentebestuur Genk, Genk z.j.

Hamont
Bernaerts, J., Hamonts-Achels Dialectwoordenboek. Etymologische verkenningen in het dialect van Hamont en Achel. Hamont 1991.

Thijskens L., Pa, vertel nogges van vruger. Eigen uitgave van de auteur. Datum onbekend, in ieder geval vóór 1993. Met woorden, zegswijzen en anecdotes.

Hasselt
Staelens, X., Dieksjenèèr van 't (H)essels. Heideland, Hasselt 1982. Aanvullingen en correcties in de herdruk van 1990.

Kortessem
Oris, J., Diksjenêr van Kotsove. Kortessem 2000.

Lommel
Jansen, J., Idioticon van het dialect van Lommel. (ongepubliceerde licentiaatsverhandeling KULeuven 1966).

Maaseik
Van der Donck, E., Maaseik en zijn Maaslandse taal. Beek z.j. 1980).

Meeswijk
Janssen, J., Idioticon van het dialect van Meeswijk. (ongepubliceerde licentiaatsverhandeling KU Leuven 1964).

Meeuwen
Kelchtermans, J., Idioticon van het dialect van Meeuwen. (ongepubliceerde licentiaatsverhadeling KU Leuven 1964).

Niel-bij-St.Truiden
Smets, W., Idioticon van het dialect van Niel- bij- St.Truiden. (ongepubliceerde licentiaatsverhandeling KU Leuven 1966).

Sint-Truiden
't Nèigemenneke, Sintrùinse Diksjónèèr. Sint-Truiden 1995.

Stokkem
Venken, M. (e.a.), 'n Manjel Stokkemer wèurd. Uitgave Kunstkring Arnold Sauwen Stokkem, As 1990.

Tongeren
Severijns, L., Zo zègge zë dat én Tongere. Pumkëskal. Tongeren 1985.

Severijns, L., Nog Pumkëskal. Spreekwoorden en zegswijzen in het Tongers dialect. Tongeren 1989.

Stevens, A., Túngërsë Dïksjënêer. Woordenboek van het Tongers. Vanormelingen, Tongeren 1986.

Uikhoven
Bollen, G., Plat Ukevers. Woorden en wendingen uit het dialect van Uikhoven. Uikhoven 1987 (ongepubliceerd).

Aangrenzend Noord-Brabant

Beek en Donk
Schmidt, K.M. en C. Verschuren, Beknopte Woordenlijst van het Beek en Donkse dialect. Beek en Donk 1993.

Betuwe
Van Woerkom, Thijs, Bètuws buukske. Over-Betuws woordenboek en 43 fabels in deze streektaal. Eigen uitgave, 2000.

Deurne
Van Hoek, H., Het Deurnes dialect. Deurne 1996.

Gemert
Vos W.J. en M.A. van der Wijst, Gemerts woordenboek, een keuze uit de woordenschat van het dialect van Gemert. Gemert 1996.

Lieshout
Werkgroep Dialecten, Liessents woordebuukske. Lieshout 1985.

 

Enigszins aangrenzend

Van Os, J., Maas en Waals Woordenboek, Zutphen 1981.

 

Eupen
Tonnar, A. en W. Evers, Wörterbuch der Eupener Sprache. Eupen 1899.

Rijnland (een keuze)

Aken
Hermanns, W., Aachener Sprachschatz. Wörterbuch der Aachener Mundart. Aachen 1990.

Breyell
Straver, H., Breyeller Wörterbuch. Grefrath 1997.

Dremmen
Gillessen, L., Mundart in Heinsberger Land. Dremmener Wörterbuch. Köln 1999.

Erkelenz
Schuwirth, G., Wörterbuch der Erkelenzer Mundart. Erkelenz, 1983.

Peters, K., Nokixeleien, von A bis Z. Mundartlexicon. Heimatverein Beeck e.V. Beeck, 1987.

Jüllich
Rahier, J., Jülicher Mundart. Wörterverzeichnis des Jülicher Dialekts. Jülich 1972.

Keulen
Wrede, A., Neuer Kölnischer Sprachschatz, drie delen. Köln 1956-58.

Rheinberg
Horsten, Th., Rheinberger Wörterbuch. Eine Dokumentation der Mundart am unteren Niederrhein. Köln 1996.

(bronnen: universiteiten van Leuven en Gent / onze eigen bronnen)