17-11-2000, Bericht van de rijksvoorlichtingsdienst

FRIESE VERENIGINGEN EN STICHTINGEN MOGEN STATUTEN IN HET FRIES OPSTELLEN

Verenigingen en stichtingen die hun zetel in Friesland hebben, mogen in de toekomst hun statuten in het Fries opstellen. Wanneer de bescherming van derden dat vereist, bijvoorbeeld als de vereniging een onderneming drijft, moeten de statuten eveneens in het Nederlands worden gedeponeerd in het handelsregister. Dit staat in een wetsvoorstel van minister Korthals van Justitie, waarmee de ministerraad heeft ingestemd.

Sinds 1 oktober 1999 is het, met de inwerkingtreding van de nieuwe notariswet, mogelijk notariële akten in het Fries te verlijden. Die mogelijkheid ontstaat met deze wetswijziging nu ook voor de statuten van stichtingen en verenigingen.

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.