Provincie Nederlands Limburg
Provinciaal Bestuur van Limburg
Gouvernement, Limburglaan 10 6229 GA Randwyck-Maastricht
afdeling Voorlichting en Public Relations
Postbus 5700
6202 MA Maastricht

telefoon : 043 389 99 99
fax : 043 389 71 00 

http://www.limburg.nl

info@prvlimburg.nl