de Maasgouw
tijdschrift van het LGOG

Tijdschrift voor Limburgse geschiedenis en oudheidkunde (4 x per jaar). Leden ontvangen het tijdschrift samen met 'Mededelingen van LGOG', waarin ook diverse jaaractiviteiten van de heemkundeverenigingen zijn opgenomen.

LGOG Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap
Postbus 83
6200 AB Maastricht
Telefoon 043 321 25 86
Fax 043 321 85 72

Bezoekadres:
Brusselsestraat 10 D, 6211 PE Maastricht
maandag t/m vrijdag 8.30-16.00 uur

http://www.lgog.nl

info@lgog.nl