Uitgeverij TIC / Uitgeverij LiLiLi 
Uitgever van Limburgse poëzie en proza 
Directie: Paul Weelen & Luiz Oliveira

Th. Schaepkensstraat 32
6221 VZ Maastricht
Tel. 043 326 24 14
Fax 043 326 19 91

http://www.uitgeverijtic.nl

tic@euronet.nl