Wat (of wie) is waar?
Vindt u dat u hier ook een plaats verdient? mail ons: info@limburghuis.nl
CULTUUR
Limburgs Museum (Venlo)
LGOG Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap

MEDIA
ANP (Regio Nederlands Limburg)
Dagblad de Limburger
L1 Radio en Televisie (Regionale Omroep Nederlands Limburg)
Limburgs Dagblad

ONDERWIJS (taal)
Universität Bielefeld (taalwetenschappen)
Universiteit Leuven (taalwetenschappen/dialectkunde)
Universiteit Nijmegen (taalwetenschappen/dialectkunde)

OVERHEID
Provincie Belgisch Limburg
Provincie Nederlands Limburg

POEZIE
Mia Liedekerken, Limburgse Poëzie

TAALCULTUUR
Algemeen-Nederlands Verbond
Leerssen, Joep - De man die destijds de erkenning van het Limburgse dialecten rond maakte. Een hoop info over de Limburgse taal en zeker een aanrader!
Onze Taal (Genootschap en tijdschrift 'Onze Taal')
Permanent Overlegorgaan Regionale Woordenboeken
VLDN Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde
Veldeke
Veldeke (België)
Werkgroep AGL (Algemeen Geschreven Limburgs)

TIJDSCHRIFTEN
de Maasgouw, tijdschrift van het LGOG
Tijdschrift 'Veldeke'

UITGEVERS
Uitgeverij Tic / Uitgeverij LiLiLi