Hier volgen enkele fragmenten uit de dichtbundel ''Kaoleries". Beluisteren kan met Windows Media Player. Als deze niet op uw systeem staat, kunt u de player downloaden van Microsoft. Klik hier: http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/en/download/default.asp


nee_09 (beluister dit fragment)

Mam doe ms wachte op t book van Neel,

Nigella, Nieol - sjiet wie t wiejer hoot

in neugedreijenveertig, broen op dood

pepeer - get boere boete waord gewaore,

waord tsse wrd, nbegrepe sjtrepe

zoe zjwumme - Nigella - ltters in mien pen.

Doezjend lfhngerd, twelf. Veldeke voor

bie s de bs umhoog nao zien graovin.

Aangesjtaoke zng Letiense Thei de min

in de manshoog leime kirk van Nyell:

eine lange lap tummers langs de baek

die - de waeg geweze door naef Wald -

wie ei jufferke oet de bs kump sjtrnse,

ein anger zuut en wazelend same hame

ze breukskeszjwart zich noe nao de Maas.


nee_09b
(beluister dit fragment)

En dich Betje Msers vertl mich gers

van t wich van de reus det d'r wn

biej t weuste vroumes det d'r vinje ks

in de bs van de wouf wie Neel begs.

Drei daag haet ze mtte lieje, good

oetreingerete, de baek rood van blood.

Neel hoot ze, t wnjerwich Neelke Maria.

Zoe hauw Neel mich in de moel, klump en kieps

vl van waats te later iers begrieps

bie sjmeed en sjrienewirker rndj de sjtoof

sjienend wie de hl gesjtaok mit sjaevele.

Middige hnge ze dao, ein hampel aansjpenders,

de krotte droet, nag get te naat veur weit,

ore verkesmoele wen Giebels sjprook.

Giebels, hre Mnchhausen op klump,

drpsdichter wie Neel Siberi woor

water in breefkes van teen bevroor,

aom fnkelkaad kersjtal op de moer, sjoer-

pepeer de windj, hgke keps en waeke waeke

dae raek van kaekels aan t hoonderdaak.


nee_10
(beluister dit fragment)

Wo zien dan verhaole kaolezakketig

zjwart wie de nach in ein doos in ein kies

in de toegeritsde Maurits, haol ze mich.

Beukboere die naeve mich dabbe

hauwe aojer wrd bie de sjabbe:

woor Cornula Neel? Omes nao de homes

wdde waem de grtste ktse ks

op de golje sjpegel bie d'n Top.

Jeu wn: dae lekde alle angere iers op.

Teen vater later loge ze aan t Belsj.

Aorlog dae dae zomer lies te heure woor

bie sjtadse windj doef boeze bie Luuk.

Doe sjtevelde Mrieke mit twie ziekes sjpek

en wrs nao Valkesweerd, wo Wulm de broor

zich veur kirk en keunigin de klote sjoerde.

Nao dn aorlog geine weit van Petersburg,

de mark minder es eine keersesjtein

zstig glazer in Glabbach de glje,

ach jnges begaajt uch, laot m gaon,

noets kreeg geer get gezag det mier woor es waat woor.

Wrd ntse neet aan de sjp, in de voor.


nee_11
(beluister dit fragment)

Broen sjoevert de maon, veertien vief nag sjnie.

Dreidoezjend kilomaeter baove zie

vlook Servaos zien Serafiene sjtief.

Ze hbbe hm - keuning van de kaoj

get werm gekald. Neel krieg ze noe gemaete

door dae Franse Fries (moot mis: de maot vergaete),

drejt zich op ein anger zie en sjleup

door knooj en maerelinke haer. Bie Keup

reup t kffiemeurke veur de sjiech.

Hae duit nag gauw get det d'r zich neet biech

en efkes later krejt de trein nao Zjwame.

Op Baeksjtraot zeve sjreef Ad door drei rame

haer zoe hel vliemp de piel in ziene kop.

Lachend sjtoeke Apache hr paerd in galop.

Op bein wie proemesjtiepe sjtiefelt

nao de vreumes Lena, sjrabbelheks

aerpel in de mnsjtrans Neel in zjwarte zk

trk nao hoes. Hoendiep Boterdiep kwaak ein klas

wen Lena - hauf twelf - bie de milkker sjteit.

Klas twie zump drie maal drie is nee-hege.

Ach dink Lena, ach is mier es geng,

ein neuge hf s get hoog in de lch.

De waorheid is: het hauw zich in dras

verzaope daag bie die neuge vasgesieferd:

ein twie is drei maol veer vief zs zeve maol ach.

Zoe dun woor t bie de binnelste pool.

Kump me waal wiejer mit noer klmpesjool?


nee_12 (beluister dit fragment) Me vreug zich aaf waat waem hie mook

en maak: lchte raekel, zandj aone ingewandj

dit vlsel, krtjes moere moere potleuj

bone zjwaegeldun tej wie fitsebandj.

Weer lik de sjtein zich in de voor.

Buurkes wule nag in oetgeklopde sjtaof.

Twie kaerskes en de zjwaer haet eine raof.

Gorella Gertruud Senga Sengana sjoen

is zjweit geduip, Wnjer van Kelvedon

de poema is gesjneurd Nel boek zich weer

Nel Neel moders van t depe neer

drej vaster nag die sjroef roef-roef

de sjoefel hp de sjp de wichter wachte

plkke binje gaeje zek um de kneen

in zjweit gesjpegeld Sjeveninge (noets gezeen)

dit Neel van Blgewerk en Rekesjteel

sjpeel van windj en Maas die hie neet wiejer wl.


nee_12b
(beluister dit fragment)

"Kns doe mrge mit die keuningsgn beginne?"

Zeker neet, de weit sjteit nag neet in zinne,

hel mt d'r zien wie skkerkrkes,

t waer is neet vas geng de hrkes

van de roepse lieke diek biejeingekook

de miepmop maak zich op veur in mie book

te euverlaeve, windj zit in de krangse hook,

klaats de sjmik veur waem neet heure wilt

loester loester wie t boes um t hoes

blindj viemp hae aoj buim mtte draan

dor tek wie de vs de kranke knienkes nek.

Kaerse ktse gif hoesheugde bkend

kladderdaatse wichter zich haarinkelend

det t blood in de klumpkes drief

sjietsjoew boes in de fikke van det wit wief.

Wie wildj waert de windj, hae griep zich antens

moere kete, veurt ze mit leut los inins

jeug hks wiejer wie zjwalge mgke hbbe

sjuut koekeluit en dan Bm! dkselsjlaag.

Nieks waeg - veugel opgekroep buim wie geteikend

sjtein zjweite bm bm dao vlt de maon

ingele zinge dun bie de kaer t groot aangaon

t kmme, heur: de kraom van de sjpraekende rat

ta ta heur loester jank dao hie hoos kmp. Plat.


nee_13 (beluister dit fragment) Veer gaon nao baove veertig jaor biejein

en nag blie wie ein ert die aopegeit

Angenees en Lei, laot hr gewaere,

ouch de naober mit zien zjwarte zjwaere:

wiejer sjtieg de leefderik in zoene kraom.

Laam veugel flakere op de baom.

Hae daen tomateblauwe pauw

zie ein vazel graasms die get gauw

piep: Sjarel. Sjuuns baove hingk de sjtrik.

Knik zag weer eine kmpelnak - wit

de krens blome wrd, wie sjoen de gank

zoene zscilinder zeve maeter lank

BB sjnachs in de bs nao zien ierste koel

hampele haolems in pungel en moel.

Dartig. Affekaotse, hae get mit getalle

meine neet mie mitein te knne kalle,

mit graas bewasse vl frs herriekroed

de paad dae zie nag dach te gaon es broet.

Op zsendertig hoes ein vrouw allein

mit wich. t Lief dinke daag veuroet.

Ze haet bezeuk. Waat mt ich mit dae poet?

vreug hae wen t wich veur Lego vreug.

Efkes biet det in de prie, mer zien baan,

hae haet ein tennisbaan XM mit caravan

en wen t daobie lekker is, waat lt.

t Wich zit zich mit de Lego op t bd.

"Mam, ik maak een huis." Ouch det blief bie wrd.

Hae duujt zich in hr mit de gaaspedaal -

nag nao dn aannummer doe kins det waal.

"Kijk een toren." Ze nek dae gaelen troep,

wink nao XM al weer op de sjtoep.

"Ik maak een boot" zaet t wich.

Ze zeuk op TeleNeel de Kwis van Kris.

Sjroete zien moderaenje, raak of mis

vreug hae sjteunmeuderkes in duur kleijaasj.

Die winne hndjskerre veur de graasj

en sjlange um in kruperkes te hange.


nee_14 (beluister dit fragment)

Sjtil Waek. Haofhuunj hbbe get verwejd.

De nach is sjtil wie wit vers um wrd gezejd.

Lena haet zien siefers neet mie op ein lien.

Ze danse hm ein sm die neet besjteit -

zk neet waat ich neet weite wil zk det de weit

gemale sjteit en sjtaok dn aove heit.

Ouch ltters laote los. Het drf neet te kieke

wit: bie de miemerte ligke lieke

de sjeut knne klamp in Pruses zien.

Einen helle sjeut en dan de mietraljeur.

Joedas vergriep zich aan Moder Aerd, sjeur

op sjeur grndj pent zich, lang gevange water

sjpringk of t de vogel haet - Almans

Griep is binne, moere waege wie dennetuup

graver danse, waem zich noe neet baejt zuup.

Zoe gng t te seil doe die nach -

nger t vlsel hauw zich get verlag.


mee_15
(beluister dit fragment)

Bs doe det pap - en die leier, det laok

doe nooms ein sjpraot weg det ich neet nao baove,

bn ich daodoor bie de grndj gebleve?

En det kalle: wies wo gesjreve sjteit

wie linje vleugels aan hr zdjes sjaffe

(nae nemes heurt mich euver adeleer),

dan klaatse ze neet mdderneer

vertratsj bezeik door diekkp, nae ze drieve

wientempelend wied op Prusewindj de wigwams

binne, kan ich get van hoger honing sjrieve.

O geef - sjreef eine neet van s - ons

minitieuze allochtone pozie: zie

Kraaspievig vras Deur de holk mit de bor.

Mer mer zag dr zoe zef in t zerkoes

en wie ein wab waekelde perding de woes

sjoestershennif en sjpor in de metor.

Ao Neel, leef gezjwuulke langs drie en dor,

dien blauw drefkes en de danj in de goes.

Leve de Sjpk en Azeraoj ouch toes,

ich gluif det nieks in de vroe wie hoe sor.

Num Peries gries wie ein nom op de han.

Hollywood: mifse plik tikkim do ran,

lobief ho daore meuf, ep lep keplaon.

De sjeper keimp de kletskop van de maon,

de sjtterie maak kiendjes in t kaore.

Borkdoezig kaerbuif: dao bn ich gebaore.


nee_16 (beluister dit fragment)

Mer ich mt zgke doe hbs de bste weit

gezejd in die van dich, dien wrd ze gaon

wie ges, gans oet de Ef J.N. keplaon

verraoje krek wie dich geviemp gesjtamp

hae krejde dich neet voert en in t kamp

haet hae de Paose nag belaef aeve

Ingelse gezeen, doe woor zie laeve

wies de lste ltter oetgedich

ein hampel kaaf klm nao die gerich

mit midde d'rin t heiligs Alleswaord:

hae brook zien sjaemel bufkes brood

goof t grtste deil de wichter die de dood

neet kste en - zag hae - neet hove kinne.

Noe zit ich kaal euver dn drej van t laeve

wrd en ht belaoke graaf naeve

opgesjp mit moos, naeve t deep

det hoger hoot te zien mer nemes reep,

mikkeman waat mt ich nag mit wrd,

ich klap ze roeps biejein, km hoezersjpoes

doe sjtroelp, gemke watersjlouk

Bouk van Dulmen ziene tesseplak, rouk

van bonesjtreu, paerskoe veur de wolkeploog

en oos Toos in det haemp det geine zoog.