Waor of neet waor aflevering 441

donderdag 30 januari 2003

Paul Prikken

keekpóp

[A = GOED]

Ich höb nog mit de zöster van deskundige C gevriejd. Mer det is aafgeraak ómdet het ein echte keekpóp waor. Kós er neet aankómme of het begós al te kaeke. Ein keekpóp is dus ein póp die kaek, ein pratende póp. Vreuger hauwe ze nog gein chips en batteriekes en in zoe'n keekpóp zoot zoe ei belgske mit ei saort fluitje. En es me die póp dan op häöre boek of häöre rök lag góng d'r loch door det fluitje en dan maakde det laweit. Zoe kóste de maedjes al wènne en de sjrevende poete die ze later es moder op sjoot zouwe kriege.

[B = FOUT]

Noe höbs te de Pinkpop in Landgraaf mer vreuger hauws te de keekpop. Keke beteikent kieke. De keekpop det waor vreuger het sjtraottheater. Artieste gónge door de sjtad en es er get vouk waor dan sjpeelde ze keekpop. Meistes eine sketch en ein parodie. Noe is det d'roet mer vreuger waor op alle merte waal keekpop te zeen. Daoveur zaet me noe nog: maak neet zoe'ne keekpop, sjtèl dich neet aan.

[C = FOUT]

Ja, es het ei bitje vakterminologie is dan weite ze van niks. De keekpóp -of lever de keekpóppe- die waore van sjtreu gemaak. En die deende óm de rete en kiere in ei pannedaak toe te make. In die póppe hauws te twie saoerte: de sjteekpóp en de keekpóp. De sjteekpóp die woort tösje de panne geduujd. De keekpóp die waor dikker en langer en dobbel gedriejd, en die woort tösje de panne en de draaglatte geduujd.

[OPLOSSING = A] 

keekpóp: pratende pop (Maastricht)