Waor of neet waor aflevering 442

vrijdag 31 januari 2003

Paul Prikken

zien veut door de haos trèkke

[A = FOUT]

Höbs det sóms es te 's mörges dien haoze of dien zök aantruks. Det zeen al auw haoze en die zeen ei bitje dun en dan inins krak, dan sjtik dienen dikken tien of dienen heel door de haos. Dan höbs te dien veut door de haos getrokke. Het beteikent: höbs neet op tied nuuj haoze gekoch. Höbs te lang gewach en noe is het te laat. Me zaet het bieveurbeeld ouch es emes den dèksel op de naas krieg. Hae wòl bieveurbeeldj abseluut ein hoes koupe, mer door te lang aaf te pingele góng de koup aan zien naas veurbie. Dan haet hae zien veut door de haos getrokke.

[B = FOUT]

Zien veut door de haos trèkke zaet me es ei jónk getrouwd sjtèl bie de auwers van het maedje geit inwone. Dan zaet me van de man, de broedegóm: hae haet dao zien veut door de haos getrokke. Het beteikent det er dao noe twie getrouwde mansluuj zeen, twie mit de haos aan en dae pas getrouwde jóng dae zal waarsjienlik ouch de boerderie euvernumme.

[C = GOED]

Zien veut door de haos trèkke beteikent eigentlik zien veut weer intrèkke. De haos det is hie ein bóks. Me haet de bóks al aan en de bein sjtaeke oet de piepe mer inins truk me zien veut weer door de haos, me krieg 'koudwatervrees'. De oetrdökking beteikent dus hetzelfde es : van meining verangere, zien weurd intrèkke.

[OPLOSSING = C]

zien veut door de haos trèkke (Heerlen): zijn woorden terugtrekken, van mening veranderen. Men zegt ook: ziene keutel intrèkke.