Waor of neet waor aflevering 490

dinsdag 08 april 2003

Wim Kuipers

Deile mit de klink

[A. FOUT]

Sjitterende oetdrökkking, mit de vastelaovendj nag geheurd. Det waerde gezag van luuj wo me gaer is, bie die ich neum geine naam, dao is 't good, dao guf 't deile mit de klink. Beteikent: royaal deile, oet ei groot hert. Sjtökker flaaj wie eine sjoon zoe groot, beer zat, en woveut hit det zoe? Ein klink, de deurklink, gultj es hiel erg vruntjelik: die guf jederein ein handj.

[B. GOED]

Allei, ein koe maak ouch flaje. En wens doe efkes in ei waordebook geloerd hauws, dao sjteit bie 't waord klink ouch de beteikenis: geslachtsopening van een koe. En waat is dus deile mit de klink? Gaaroet neet deile.

[C. FOUT]

Klink is hie 't waord kling, ein kitting wo de paerd de ploog mit trochte. En dao kós me eine duchtig mit pave: aaframmele. Dink wiejer aan: euver de kling jage: sjtraove en neet zoe bietje, en dan mót de oetdrökking dudelik zien: deile mit de klink duit eine dae dao gaaroet geine zin in haet mae dae mót. Doe kries waal waat aafgespraoke is, mae mit ein aafsjtraoving d'rbie.

[OPLOSSING: B]

Me heurt ouch: deile mit de dörpel. Meis gebroek wen inderdaad nieks te deile veel: ein erfenis veur eine man, of insigs kiendj.